Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Sayısal Elektronik(ING220-A)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING220-A Sayısal Elektronik 4 2 2 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) S. MURAT EGİ megi@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders dijital tasarım alanına genel bir giriş sunmaktadır. İşaretlerin analog ve sayısal işlenişi arasındaki temel farklılıkları göstermeyi ve kombinezonal ya da ardışıl lojik devrelerin analiz ve tasarımını ögretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. hafta Sayısal sistemlere giriş
2. hafta Sayı sistemleri
3. hafta Boole cebri
4. hafta Lojik kapılar
5. hafta Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi
6. hafta Kombinezonal lojik
7. hafta Kombinezonal lojik tasarım ve analiz
8. hafta Arasınav
9. hafta Orta ölçekli sayısal entegre devreler
10. hafta Programlanabilir lojik devre elemanları
11. hafta Senkron ardışıl lojik
12. hafta Ardışıl lojik tasarım yolları
13. hafta Saklayıcı ve sayıcılar
14. hafta Bellek
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Uygun tasarım yollarını uygulamayı ögrenecekler

2.Bir devreyi gerçekleştirmek için gerekli en iyi bileşenleri seçebilecekler

3.Devredeki lojik işaretlerin zamanla degişimlerini izleyip, anlayabilecek veya öngörebilecekler

4.Üretici tarafından verilen teknik özellikleri yorumlayıp kullanabileceklerdir
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım (tahtada ve yansılar ile)
Öğrenci sunumları
Laboratuvar deneyleri
Ödevler
Dönem projesi
Kaynaklar “Sayısal Tasarım”, M.Morris Mano.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sayısal sistemlere giriş
2 Sayı sistemleri
3 Boole cebri
4 Lojik kapılar
5 Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi
6 Kombinezonal lojik
7 Kombinezonal lojik tasarım ve analiz
8 Arasınav
9 Orta ölçekli sayısal entegre devreler
10 Programlanabilir lojik devre elemanları
11 Senkron ardışıl lojik
12 Ardışıl lojik tasarım yolları
13 Saklayıcı ve sayıcılar
14 Bellek
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sunum
2 Deney araçları
3 Sayı sistemleri
4 Boole cebri
5 Lojik kapılar
6 Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi
7 Kombinezonal lojik
9 Kombinezonal lojik tasarım ve analiz
10 Orta ölçekli sayısal entegre devreler
11 Senkron ardışıl lojik
12 Senkron ardışıl lojik
13 Saklayıcı ve sayıcılar
14 Saklayıcı ve sayıcılar
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 10
Laboratuar 1 20
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 4 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 1 10 10
Laboratuar 13 2 26
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 107
Toplam İş Yükü / 25 4,28
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top