Computer Engineering Department

Digital Design(ING220-A)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
ING220-A Digital Design 4 2 2 0 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction Turkish
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) S. MURAT EGİ megi@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective This course is a general introduction to digital design concepts. İt aims to show the main differences between analog and digital processing of signals also teach the analysis and design of combinatory and sequential logic circuits.
Content w1 Intoduction to digital systems
w2 Numerical representation
w3 Boolean algebra
w4 Logic gates
w5 Boolean function simplification
w6 Combinatory systems
w7 Analysis and synthesis of combinatory systems
w8 Midterm
w9 MSI circuits
w10 Programmable logic devices
w11 Synchronous sequential systems
w12 Synchronous sequential system design
w13 Counters and registers
w14 Memory elements
Course Learning Outcomes The student should:
1. learn to use appropriate design rules
2. be able to select the optimum circuit components required
3. understand and predict time variations of binary circuit signals
4. be able to evaluate and use manufacturer technical specifications
Teaching and Learning Methods oral presentation with slides
student presentations
lab experiments
homeworks
term project
References "Digital Design", Morris Mano
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Intoduction to digital systems
2 Numerical representation
3 Boolean algebra
4 Logic gates
5 Boolean function simplification
6 Combinatory systems
7 Analysis and synthesis of combinatory systems
8 Midterm
9 MSI circuits
10 Programmable logic devices
11 Synchronous sequential systems
12 Synchronous sequential system design
13 Counters and registers
14 Memory elements
Practice Topics
Week Weekly Contents
1 Presentation
2 Experimental tools
3 Numerical representation
4 Boolean algebra
5 Logic gates
6 Boolean function simplification
7 Combinatory systems
9 Analysis and synthesis of combinatory systems
10 MSI circuits
11 Synchronous sequential systems
12 Synchronous sequential systems
13 Counters and registers
14 Counters and registers
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 1 60
Contribution of final exam to overall grade 1 40
Toplam 2 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 1 5
Presentation 1 5
Midterm Examinations (including preparation) 1 20
Project 1 10
Laboratory 1 20
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 5 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 13 2 26
Assignments 1 6 6
Presentation 1 4 4
Midterm Examinations (including preparation) 1 3 3
Project 1 10 10
Laboratory 13 2 26
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 4 4
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 107
Total Workload / 25 4,28
Credits ECTS 4
Scroll to Top