İşletme Lisans Programı

E-Pazarlama(G450)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G450 E-Pazarlama 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Caner DİNCER cdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı E-pazarlama süreç ve sistemlerinin nasıl işlediğini ve çeşitli sektör ve işletmelerdeki uygulamalarını açıklayarak ilgili konuları açıklamak.
İçerik 1. Hafta Giriş
2. Hafta Straejik E-pazarlama ve performans ölçümü
3. Hafta E-pazarlama planı ve İçerik pazarlama
4. Hafta Global E-pazarlama
5. Hafta Kullanıcı tasarımı, Mobil tasarım, Web tasarım
6. Hafta E-pazarlama araştırması CRM Data analizi
7. Hafta E-tüketici
8. Hafta SEO-SEM
9. Hafta Online Reklam
10. Hafta Affiliate Marketing
11. Hafta Sosyal Medya ve Stratejileri
12. Hafta Online itibar yönetimi
13. Hafta Mobil pazarlama
14. Hafta E-pazarlama ve sosyal sorumluluk
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. E-pazarlama felsefesini tanımlamak
2. E-pazarlama amaç ve hedeflerini açıklamak
3. E-pazarlama strateji/taktiklerini açıklamak
4. E-pazarlama faaliyetlerinin çıktılarını ve etkinliğini analiz etmek
5. E-pazarlama konusunda başarılı işletmelerin uygulamalarını incelemek
Öğretim Yöntemleri Teorik bilginin yanısıra güncel örneklerin derin analizi, gerçek örnekler ve güncel makaleler ile öğrencinin konuları anlaması sağlanmaktadır.
Kaynaklar - Judy Strauss and Raymond Frost. E-Marketing. Upper Saddle NJ: Prentice Hall.
- Integrating Online and Offline Strategies. M. L. Roberts, 2nd edition Thomson/Atomic Dog Publishing, 2007, ISBN 13: 978-0-759-39278-6.
- Reichheld, F. F. & Schefter, P. (2000). E-Loyalty - Your secret weapon on the web." Harvard Business Review, July-August: 105-113
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Straejik E-pazarlama ve performans ölçümü
3 E-pazarlama planı ve İçerik pazarlama
4 Global E-pazarlama
5 Kullanıcı tasarımı, Mobil tasarım, Web tasarım
6 E-pazarlama araştırması CRM Data analizi
7 E-tüketici
8 SEO-SEM
9 Online Reklam
10 Affiliate Marketing
11 Sosyal Medya ve Stratejileri
12 Online itibar yönetimi
13 Mobil pazarlama
14 E-pazarlama ve sosyal sorumluluk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 11 4 44
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top