İşletme Lisans Programı

Reklam Yönetimi(G442)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G442 Reklam Yönetimi 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul G342
Derse Kabul Koşulları G342
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nevin KARABIYIK nyerden@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teori ve pratik yoluyla reklamın nasıl yaratılacağının ve uygulanacağının açıklanması
İçerik 1. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı

2. Hafta: Tutundurmanın bir bileşeni olarak pazarlama

3. Hafta: Reklam kavramı, sınıflandırılması, avantaj ve dezavantajları
4. Hafta: Reklam teorileri

5. Hafta: Reklam organizasyonu ve reklam ajansları

6. Hafta: Reklam kampanyası planlaması

7. Hafta: Reklam amaçları

8. Hafta: Reklam bütçeleri

9. Hafta: Reklamda yaratıcılık

10. Hafta: Reklamda yaratıcılık II

11. Hafta: Medya planlama

12. Hafta: Reklam etkinliği ve araştırmaları

13. Hafta: Reklamda göstergebilim

14. Hafta: Reklam yaratım çalıştayı
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Reklamcılık bilgi ve becerilerini pazarlama alanında uygulayabilmelidir.
2. Reklam stratejilerini geliştirebilmelidir.
3. Reklam kampanyası ve medya planlamasını yapabilmelidir.
4. Reklam bütçesi taslağını hazırlayabilmelidir.
5. Reklam etkinliği ölçümünü hesaplayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Adversiting and Promotion-George Belch
Adversiting and Promotion-Chris Hackley
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı
2 Tutundurmanın bir bileşeni olarak pazarlama
3 Reklam kavramı, sınıflandırılması, avantaj ve dezavantajları
4 Reklam teorileri
5 Reklam organizasyonu ve reklam ajansları
6 Reklam kampanyası planlaması
7 Reklam amaçları
8 Reklam bütçeleri
9 Ara sınav
10 Reklamda yaratıcılık
11 Medya planlama
12 Reklam etkinliği ve araştırmaları
13 Reklamda göstergebilim
14 Reklam yaratım çalıştayı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top