İşletme Lisans Programı

Uluslararası Proje Yönetimi(G384)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G384 Uluslararası Proje Yönetimi 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders proje yönetimiyle ilgili temel teknik bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca projeye dâhil tanımlar ve projeyi oluşturan temel elemanlar, organizasyon seçimi, proje hedefleri, risk analizleri, projenin etapları, planı ve koordinasyonu, kaynakların idaresi gibi konulara yer verilmektedir.
Dersin ikinci bölümü uluslararası finans projelerinin yönetimini ele almaktadır. Belli başlı yürütme ve kontrol mekanizmaları anlatılmaktadır.
İçerik 1.ders : Proje yönetimi metodolojisi hakkında genel bilgi

2.ders : Proje yönetiminin temel elemanları (amaç, insan kaynağı, içerik, süre, araçlar ve etaplar)

3.ders : Etaplar ve teknik araçlar (Etap 0 = Analiz ve Etap 1 = Başlangıç)

4.ders : Etap 2 = Oluşma ve Etap 3 = Gerçekleşme (çözüm üretme teknikleri)

5.ders : Etap 4 = Kuruluş Aşaması ve Etap 5 = Hayata geçiş aşaması
(Pilot ortamın oluşturulması, proje performansının izlenmesi, ve düzeltmeler, gelişmelerin belirlenmesi)

6. ders : Proje denetimi (audit) ve sınıfta uygulama

7.ders : Vize

8.ders : Yatırım projelerinin hazırlanması ve takibi (Genel Bilgi)

9.ders : Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası projelerinin kredi talep döngüsü

10.ders : Fizibilite raporunun hazırlanması

11.ders : Fizibilite raporunun hazırlanması (Devam)

12.ders : Projenin finansmanı

13.ders : Proje takibi (takip raporu, projeye yapılabilecek değişiklikler, bitiş raporu)

14.ders : Sınıfta uygulama
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu dersin sonunda :

1. Proje yönetimi ile ilgili genel teknik bilgilere,

2. Projenin hazırlanması ve organizasyonu, proje döngüsü, planlaması ve kaynakların kullanılması, riskleri ön görme ve proje öncesinde, sırasınde ve sonrasında iletişim tekniklerine,

3. Proje sıraında kullanılan araç ve gereç bilgilerine,

4. Bir yatırım projesinin yazımıyla ilgili temel bilgilere sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Amghar, Alain, “Conduite opérationnelle des projets”, Hermes, 2004.

Giard, Vincent, “Gestion de Projets”, Economica, 1991.

Gray,Clifford F., Larson, Erik W., “ Project management”, McGraw-
Hill International Edition, 2006.

Meredith Jack R., “Project management: a managerial approach”, New York, Wiley, 2000.

Rosenau, Milton D., “Successful project management : a step-by-step approach with practical examples”, New York, Wiley, 1998.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 40 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 60 60
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 30 30
Proje 10 10
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 40 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 4 8
Sunum 14 3 42
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 1 3 3
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü / 25 5,24
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top