İşletme Lisans Programı

İşletmenin Ekonomik Çevresi(G382)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G382 İşletmenin Ekonomik Çevresi 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) HALE DİLEK SÜER hdsuer222@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş dünyası faaliyetlerinin uluslararası düzeyde içeriğini ve boyutlarını başlangıç düzeyinde incelemek, uluslararası iş dünyasında siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik faktörlerin etkilerini keşfetmek.
İçerik 1. hafta: Uluslararası Ekonominin 20. Yüzyılda Gelişimi
2. hafta: Ekonomik Faaliyetlerin Küreselleşmesi
3. hafta: Uluslararası Üretimin Gelişimi
4. hafta: Konferans (Konuk Konuşmacı*)
5. hafta: Çokuluslu Şirketlerin Getirdiği Güç
6. hafta: Vize Sınavı
7. hafta: Global İşletmenin Doğuşu
8. hafta: Çokuluslu Şirketler ve Köken Ülkeleri
9. hafta: AB-NAFTA ve APEC’in Doğuşu
10. hafta: Uluslararası Ekonomi Politikaları
11. hafta: Vaka Analizi
12. hafta: Konferans (Konuk Konuşmacı*)
13. hafta: Türkiye’nin Uluslararası İş Dünyasındaki Etkili Sektörleri
14. hafta: Genel Tartışma
* Konuk konuşmacılar, Türk iş dünyasının uluslararası iş operasyonlarında görev almış lider şahsiyetler olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1. Küreselleşme kavramını değerlendirebilir.
2. Çokuluslu şirketlerin üstlendiği rolü anlayabilir.
3.Dünya iş sistemi üzerine fikir geliştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, Vaka Analizi, Ders ile ilgili bir konu üzerine tartışma.
Kaynaklar Dicken, P. (1998) Global Shift: The Internationalisation of Economic Activity, London: Paul Chapman
Hirst, P. And Thomson , P. (1996) Globalisation in Question:The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Pollity Press
Ohmae, K. (1990) The Borderless World, London: Collins
Dunning, J. (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham: Addison Wesley
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası Ekonominin 20. Yüzyılda Gelişimi
2 Ekonomik Faaliyetlerin Küreselleşmesi
3 Uluslararası Üretimin Gelişimi
4 Konferans (Konuk Konuşmacı*)
5 Çokuluslu Şirketlerin Getirdiği Güç
6 Vize Sınavı
7 Global İşletmenin Doğuşu
8 Çokuluslu Şirketler ve Köken Ülkeleri
9 AB-NAFTA ve APEC’in Doğuşu
10 Uluslararası Ekonomi Politikaları
11 Vaka Analizi
12 Konferans (Konuk Konuşmacı*)
13 Türkiye’nin Uluslararası İş Dünyasındaki Etkili Sektörleri
14 Genel Tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 40
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 30 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 20 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 60 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 42 126
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 36 108
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 9 9 81
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 14 14 196
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 551
Toplam İş Yükü / 25 22,04
Dersin AKTS Kredisi 22
Scroll to Top