İşletme Lisans Programı

Tüketici Davranışı(G344)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G344 Tüketici Davranışı 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul G341
Derse Kabul Koşulları G341
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Caner DİNCER cdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, işletme öğrencilerine tüketici davranışı aşamaları ve bu aşamaları etkileyen faktörler (pazarlama bileşenleri, psikolojik faktörler, sosyo-kültürel faktörler, anlık faktörler) öğretilecektir
İçerik Tüketici davranışı
Algı
Tutumlar ve tutum değiştirme
Motivasyon ve öğrenme
Reklam analizleri
Sosyo-kültürelfaktörler
Anlık faktörler
Pazarlama uygulamaları
Vize
Vaka incelemeleri (sunum)
Vaka incelemeleri (sunum)
Vize
Ödev sunumları (reklam analizleri)
Ödev sunumları (reklam analizleri)
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Tüketici davranışı aşamaları
2. Etkileyen faktörler
3. Pazarlama uygulamalarını kavrayacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilginin yanısıra güncel örneklerin derin analizi, gerçek örnekler ve güncel makaleler ile öğrencinin konuları anlaması sağlanmaktadır.
Kaynaklar Solomon, Comportement du Consommateur, Pearson Education
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tüketici davranışı
2 Algı
3 Tutumlar ve tutum değiştirme
4 Motivasyon ve öğrenme
5 Reklam analizleri
6 Sosyo-kültürelfaktörler
7 Anlık faktörler
8 Pazarlama uygulamaları
9 Vize
10 Vaka incelemeleri (sunum)
11 Vaka incelemeleri (sunum)
12 Vize
13 Ödev sunumları (reklam analizleri)
14 Ödev sunumları (reklam analizleri)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 3 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 4 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top