İşletme Lisans Programı

Uluslararası Muhasebe(G432)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G432 Uluslararası Muhasebe 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul G232
Derse Kabul Koşulları G232
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Volkan DEMİR vdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası uluslararası finansal raporlama standartları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik Dünyadaki Finansal Gelişmeler
IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri): Benzerlikler ve Farklılıklar
Avrupa Birliğinde Finansal Raporlama
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulamaları
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kavramsal Açıklamaları ve Amacı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Dayandığı Temel Kavramlar
Muhasebe ve Finansal Raporlama Manipülasyonları
Finansal Tabloların Düzenlenme Amaç ve İlkeleri
Hasılat-Maliyet İlişkisinin Raporlanması
Maddi Varlıklar ve Değer Düşüklüğünün Raporlanması
Maddi Olmayan Varlıklar ve Değer Düşüklüğünün Raporlanması
Finansal Araçlar ve Türev Ürünlerin Raporlanması
Karşılıkların Raporlanması
İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon İşlemleri (Grup ve Holdinglerde Finansal Raporlama)
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,

1. Dünyadaki farklı muhasebe ve finansal raporlama mevzuatlarını tanıyabilmeli ve sentezleyebilmelidir.

2. Muhasebe manipülasyonunun gerekçelerini ve sonuçlarını belirleyebilmelidir.

3. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kavramsal çerçevesini bilmeli ve standartlardaki temel kuralları kavramsal çerçeve ile bağdaştırabilmelidir.

4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tablo düzenleyebilmeli ve Vergi Mevzuatına göre düzenlenen finansal tablolar ile arasındaki farkları ortaya çıkartabilmelidir.

5. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenen finansal tabloları analiz edebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Choi, F.D.S.; Meek, G.K. (2008); “International Accounting”, (6th Edition), Pearson International Education;

Alexander, D.; Britton, A.; Jorissen, A. (2007); “International Financial Reporting and Analysis”, (3rd Edition), Thomson Learning.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dünyadaki Finansal Gelişmeler
2 IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri): Benzerlikler ve Farklılıklar
3 Avrupa Birliğinde Finansal Raporlama
4 Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulamaları
5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kavramsal Açıklamaları ve Amacı
6 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Dayandığı Temel Kavramlar
7 Muhasebe ve Finansal Raporlama Manipülasyonları
8 Finansal Tabloların Düzenlenme Amaç ve İlkeleri
9 Hasılat-Maliyet İlişkisinin Raporlanması
10 Maddi Varlıklar ve Değer Düşüklüğünün Raporlanması
11 Maddi Olmayan Varlıklar ve Değer Düşüklüğünün Raporlanması
12 Finansal Araçlar ve Türev Ürünlerin Raporlanması
13 Karşılıkların Raporlanması
14 İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon İşlemleri (Grup ve Holdinglerde Finansal Raporlama)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top