İşletme Lisans Programı

Maliyet Yönetimi(G332)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G332 Maliyet Yönetimi 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul G231
Derse Kabul Koşulları G231
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İleri maliyet muhasebesi teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik - Geleneksel Maliyet Yöntemleri
- Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı
- Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
- Faaliyet Tabanlı Yönetim
- Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
- Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
- Tam Zamanında Üretim
- Kısıtlar Teorisi
- Kalite Maliyetleri
- Maliyet Azaltım Teknikleri
- Stratejik Yönetim Muhasebesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. İleri düzeyde maliyet muhasebesine ilişkin temel kavramları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerini tanımlayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
3. Üretim işletmelerinin uyguladıkları maliyet azaltım tekniklerini kavrayabilmeli ve maliyet stratejileri geliştirebilmelidir.
4. Geleneksel maliyet muhasebesi sistemleri ile çağdaş maliyet muhasebesi sistemleri arasındaki farkları bilmeli ve çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerinin işletmelerde kurulumunu gerçekleştirebilmelidir.
5. Maliyet bilgilerinin işletme hedeflerine ve stratejilerine ulaşmada nasıl kullanıldığını kavrayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar-Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak.
** Cost Management: A Strategic Emphasis-Edward Blocher, David E. Stout, Gary Cokins, Kung Chen.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geleneksel Maliyet Yöntemleri
2 Geleneksel Maliyet Yöntemleri: Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı
3 Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
4 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
5 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
6 Faaliyet Tabanlı Yönetim
7 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
8 Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
9 Tam Zamanında Üretim
10 Tam Zamanında Üretim
11 Kısıtlar Teorisi
12 Kalite Maliyetleri
13 Maliyet Azaltım Teknikleri
14 Stratejik Yönetim Muhasebesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top