İşletme Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi(G322)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G322 İnsan Kaynakları Yönetimi 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul G222
Derse Kabul Koşulları G222
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI aylin.ataay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, katılımcıları İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanlarındaki teorik ve ampirik çalışma ve araştırmalarla tanıştırmak ve İKY uygulama, kavram ve yaklaşımlarının daha etkin örgütsel sonuçlar elde edilmesi sürecine katkılarını tartışmaktır.
İçerik 1.hafta: İnsan Kaynakları Yönetimine (SİKY) Giriş
2. hafta: İKY tarihsel gelişimi ve güncel yaklaşımlar
3. hafta: İKY hedefleri ve İK stratejileri
4. hafta: Stratejik ve Operasyonel İKY
5. hafta: İş analizleri ve iş tanımları
6. hafta: İnsan Kaynakları planlaması
7. hafta: İK istihdam ve seçme
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: İK eğitim ve geliştirme
10. hafta: İş değerleme ve iş sınıflandırma yöntemleri
11. hafta: Özendirici ücret sistemleri ve yönetimi
12. hafta: Performans değerleme ve performans yönetimi
13. hafta: Kariyer yönetimi
14.hafta: Örnek olay çalışmaları ve final sınavı öncesi genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- Etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin şirket stratejileri ve hedefleri üzerindeki olumlu katkılarını anlayabilmelidir.
2- İşletmelerin İnsan Kaynaklarının etkin yönetimi için gerekli olan İKY stratejileri, uygulamaları ve yöntemleri hakkında bilgi ve yetkinlik sahibi olabilmelidir.
3- İKY alanındaki güncel konu ve sorunları, eğilimleri, uygulamaları ve süreçleri takip edip yorumlayabilmelidir
4- İK bulma, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ücret ve özendirici sistemler yönetimi, performans yönetimi ve kariyer yönetimi plan ve süreçlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde dâhil oldukları organizasyona katkıda bulunabilmelidir.
5- İKY ile ilgili alanlarda ortaya çıkan sorunları fark edebilecek ve çözümüne katkıda bulunabilmelidir.
6- Bireysel gelişimini ve profesyonel kariyerini daha etkin ve bilinçli yönetebilmelidir
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, örnekleme ve örnek olay çözümü
Kaynaklar St-Onge S., Audet M., Haines V. & Petit A. (2003); Relever les défis de la Gestion des Ressources Humaines, Gaetan Morin Editeur, Montréal
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 5
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 23 23
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top