İşletme Lisans Programı

Yönetim Muhasebesi(G232)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G232 Yönetim Muhasebesi 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul G231
Derse Kabul Koşulları G231
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yönetim muhasebesi bilgisinin anlaşılması ve etkin biçimde kullanılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek
İçerik - Yönetim Muhasebesine Giriş
- Maliyet, Gider ve Harcama Kavramları
- Maliyetlerin Sınıflandırılması
- Maliyet Bilgilerinin Karar Alma Süreçlerinde Kullanımı
- Standart Maliyet Yöntemi ve Sapma Analizi
- Değişken Maliyet Yöntemi
- Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
- Sermaye Bütçelemesi
- İşletme Bütçeleri ve Kontrol
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Yönetim muhasebesine ilişkin temel kavramları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Maliyet-hacim-kar analizlerini yapabilmeli ve bu analizler neticesinde elde ettiği bilgileri yönetsel kararlarda kullanabilmelidir.
3. Kısa vadeli planlama yapabilmeli ve bütçe düzenleyebilmelidir.
4. Alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirebilmeli ve işletme için en uygun yatırım kararını belirleyebilmelidir.
5. Standart maliyet muhasebesi yöntemini uygulayabilmeli ve sapma analizlerini yapabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Claude Alazard, Sabine Sépari, Controle de Gestion, Manuel et Applications, Dunod,2010
* Yönetim Muhasebesi-Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yönetim Muhasebesine Giriş
2 Maliyet, Gider ve Harcama Kavramları
3 Maliyetlerin Sınıflandırılması
4 Maliyetlerin Sınıflandırılması
5 Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
6 Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
7 VİZE
8 Değişken Maliyet Yöntemi +Sunum
9 Maliyet Bilgilerinin Karar Alma Süreçlerinde Kullanımı+Sunum
10 Sermaye Bütçelemesi+Sunum
11 Sermaye Bütçelemesi+Sunum
12 İşletme Bütçeleri ve Kontrol+Sunum
13 Standart Maliyet Yöntemi ve Sapma Analizi +Sunum
14 Standart Maliyet Yöntemi ve Sapma Analizi +Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 5
Sunum 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 10 2 20
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü / 25 4,60
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top