İşletme Lisans Programı

Türkçe II(G126)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G126 Türkçe II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Candan Erçetin candan@dunyamuzik.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye edebiyatından örnekler üzerinden yapılacak yakın okuma çalışmasında edebiyat terimleri, biçimsel edebi yapılar, anlatı stratejileri hakkında bilgilerle, metinlerin tarihsel bağlamı harmanlanarak bir metinbilim çalışması ortaya konulmaya çalışılacaktır. Anlatıbilimin temel kavramlarının (öykü, karakter, anlatı, anlatıcı, öyküleme…) somut örnekler üzerinden derinlemesine analiz edildiği bu derste öğrencilerin edebiyatta anlatı konusuyla analitik, eleştirel bir ilgi kurmaları; metni kavrama, yorumlama, anlamlandırma yetilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik PROGRAM
1. hafta: Tanışma
2. hafta:
"Babama Mektup" (Oğuz Atay)
3. hafta:
Ahmet Haşim: Frankfurt Seyahatnamesi
4. hafta:
Ahmet Mithat Efendi: Berlin’de Üç Gün
5. hafta:
Refik Halit Karay: “Yatık Emine”
6. hafta:
Sevgi Soysal: Tante Rosa
7. hafta:
On İkiye Bir Var (Haldun Taner)
8. hafta:
"Erzurumlu Tahsin" (Ahmet Hamdi Tanpınar)
9. hafta:
Sabahattin Ali: “Hanende Melek”
10. hafta:
Yaşar Kemal: Kuşlar da Gitti
11. hafta:
Yıldız Ramazanoğlu: “Cemil Bey’in Melankolik Karısı”
12. hafta:
"Gizli Mabed" ve "Bahar ve Kelebekler (Ömer Seyfettin)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
- Yazılı anlatımı betimleyebileceklerdir.
- Edebiyat ürünleri ile eleştirel ve analitik ilgi kurma kapasitelerini geliştireceklerdir.
- Öykü, Öyküleme, Karakter, Anlatı gibi kavramlar üzerinden yazılı metinlerle profesyonel/entelektüel ilişki geliştirme yeteneği kazanacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Yakın okuma ve tartışmai
Kaynaklar Berna Moran. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. I-II-III.
Ahmet Hamdi Tanpınar. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top