İktisat Lisans Programı

Strateji, Firma ve Piyasalar(ECON454)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON454 Strateji, Firma ve Piyasalar 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, mikroekonomi ve oyun teorisi yardımıyla piyasa yapılarının ve sanayi performansının analizini amaçlar.
İçerik Bu derste yenilik, araştırma ve geliştirme ve patent sisteminin etkileri gibi teknoloji başlığı altında konuları inceleyerek başlar. Ders enformasyonun önemi ve çeşitli pazarlama ve fiyatlama yöntemleri modelleri ile devam eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Piyasalara stratejik yaklaşım
2. Bireylerin davranışının analizi
3. Piyasa yapılarının teknik formülasyonu
Öğretim Yöntemleri Dersin başında temel modeller açıklanır ve sonrasında öğrencilerin sunumlarıyla tartışarak öğrenmeleri yöntemi kullanılır.
Kaynaklar Shy, Oz. Industrial Organization: Theory and Applications, The MIT Press, 1996
Lipczynski J., Wilson J., Goddard J., Industrial organization: competition, strategy, policy, Prentice Hall/Financial Times, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta Araştırma ve geliştirme: yenilik sınıflandırması, yenilik ve patent yarışları
2 2. Hafta Araştırma ve geliştirme: araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kooperasyon
3 3. Hafta Patent hukuku, teknik standartlar ve uyum
4 4. Hafta Araştırma ve geliştirme için sübvansiyon, uluslararası rekabet
5 5. Hafta Bilginin önemi: principal-agent modeli
6 6. Hafta Bilginin önemi: ücretin belirlenmesi
7 7. Hafta Bilginin önemi: terfi, yöneticilerin motivasyonu ve vergilendirme
8 8. Hafta Search teorisi
9 9. Hafta Fiyatlandırma politikası
10 10. Hafta Dayanıklılık
11 11. Hafta Fiyatlandırma politikaları üzerine sunum
12 12. Hafta Asimetrik bilgi üzerine sunum
13 13. Hafta Kalite ve dayanıklılık üzerine sunum
14 14. Hafta Pazarlama teknikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 25 0
Sunum 25 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 50 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 12 12
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top