Matematik Lisans Programı

Oyunlar Kuramı(MAT343)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT343 Oyunlar Kuramı 5 3 0 0 4 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Refik Cahit ARKUT refik.arkut@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik OYUNLAR KURAMI

1. Giriş ve genel bakış
1.1 Oyunların Tanımlanması
1.2 Nash Dengesi
1.3 Stratejik Akıl-yürütme
1.4 En-iyi Yanıt ve Nash Dengesi
1.5 Başat (dominant) Stratejiler
1.6 Pareto Optimumu
2. Karma Stratejiler ve Nash Dengesi
2.1 Karma Stratejiler ve Nash Dengesi
2.2 Karma Nash Dengesi Hesaplanması
2.3 2x2 Oyunları Ötesinde Zorluklar
2.4 Örnekler: Karma Strateji Nash
3. Başka Çözüm Kavramları
3.1 Nash Dengesi Ötesi
3.2 Kesin Başatlanmış Stratejiler ve Tekrarlı Kaldırmalar
3.3 Maxmin Stratejiler
3.4 Karşılıklı ilişkili Denge
4. Geniş-Biçimli Oyunlar
4.1 Tam Bilgili Geniş Biçim Oyunları İfade edilişi
4.2 Tam Bilgili Geniş Biçim Stratejiler, BR (eniyi yanıt), ND
4.3 Alt-oyun Tamlama
4.4 Geriye Endüksiyon
4.5 Eksik Bilgi Geniş Biçim: Tanımlar, Stratejiler
4.6 Karma ve Davranışsal Stratejiler
5. Tekrarlı Oyunlar
5.1 Sonsuz Tekrarlı Oyunlar: Fayda
5.2 Stokastik Oyunlar
5.3 Tekrarlı Oyunlarda Öğrenme
5.4 Sonsuz Tekrarlı Oyunlarda Dengeler
5.5 İskontolu Tekrarlı Oyunlar
6. Bayes Oyunlar
6.1 Bayes Oyunları: Tanımlar
6.2 Bayes (Bayesian) Oyunları Analizi
6.3 Bayes (Bayesian) Oyunları Analizi: örnek
7. Koalisyonel Oyunlar
7.1 Koalisyonal Oyunlar Kuramı
7.2 Koalisyonal Oyunlar Kuramı: Tanımlar
7.3 Shapley Değeri
7.4 Çekirdek Kümesi (core)
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir;
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​;
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir;
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top