Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programlama Uygulamaları(INF236)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF236 Programlama Uygulamaları 3 0 0 2 1 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste Linux bilgisi ve C++ eşliğinde nesneye dayalı programlamaya giriş anlatılmaktadır.
İçerik 1. Hafta: Linux kurulumu ve özellikleri
2. Hafta: Temel Linux shell komutları
3. Hafta: Temel Linux shell komutları
4. Hafta: Temel Linux shell komutları
5. Hafta: Shell script programlama
6. Hafta: C++ programlamaya giriş
7. Hafta: C++ programlamaya giriş
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Class, nesne ve metot ilişkileri
10. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
11. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
12. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
13. Hafta: C++ ile nesneye dayalı programlama
14. Hafta: C++ ile nesneye dayalı programlama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Linux
2. C++
3. Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş
Öğretim Yöntemleri Teorik ve laboratuvar çalışmaları ile ders işlenmektedir.
Kaynaklar 1. Linux / Herkes İçin, Christopher Negus, Alfa Yayınları, 2007.
2. Nesne Yönelimli C++ Programlama Kılavuzu, Robert Lafore, Alfa Yayınları, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux kurulumu ve özellikleri
2 Temel Linux shell komutları
3 Temel Linux shell komutları
4 Temel Linux shell komutları
5 Shell script programlama
6 C++ programlamaya giriş
7 C++ programlamaya giriş
8 Ara sınav
9 Class, nesne ve metot ilişkileri
10 Nesneye dayalı programlamaya giriş
11 Nesneye dayalı programlamaya giriş
12 Nesneye dayalı programlamaya giriş
13 C++ ile nesneye dayalı programlama
14 C++ ile nesneye dayalı programlama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux kurulumu ve özellikleri
2 Temel Linux shell komutları
3 Temel Linux shell komutları
4 Temel Linux shell komutları
5 Shell script programlama
6 C++ programlamaya giriş
7 C++ programlamaya giriş
8 Ara sınav
9 Class, nesne ve metot ilişkileri
10 Nesneye dayalı programlamaya giriş
11 Nesneye dayalı programlamaya giriş
12 Nesneye dayalı programlamaya giriş
13 C++ ile nesneye dayalı programlama
14 C++ ile nesneye dayalı programlama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 57
Toplam İş Yükü / 25 2,28
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top