Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programlama Uygulamaları(INF236)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF236 Programlama Uygulamaları 3 0 0 2 1 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste Linux bilgisi ve C++ eşliğinde nesneye dayalı programlamaya giriş anlatılmaktadır.
İçerik 1. Hafta: Linux kurulumu ve özellikleri
2. Hafta: Temel Linux shell komutları
3. Hafta: Temel Linux shell komutları
4. Hafta: Temel Linux shell komutları
5. Hafta: Shell script programlama
6. Hafta: C++ programlamaya giriş
7. Hafta: C++ programlamaya giriş
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Class, nesne ve metot ilişkileri
10. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
11. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
12. Hafta: Nesneye dayalı programlamaya giriş
13. Hafta: C++ ile nesneye dayalı programlama
14. Hafta: C++ ile nesneye dayalı programlama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Linux
2. C++
3. Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş
Öğretim Yöntemleri Teorik ve laboratuvar çalışmaları ile ders işlenmektedir.
Kaynaklar 1. Linux / Herkes İçin, Christopher Negus, Alfa Yayınları, 2007.
2. Nesne Yönelimli C++ Programlama Kılavuzu, Robert Lafore, Alfa Yayınları, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux kurulumu ve özellikleri
2 Temel Linux shell komutları
3 Temel Linux shell komutları
4 Temel Linux shell komutları
5 Shell script programlama
6 C++ programlamaya giriş
7 C++ programlamaya giriş
8 Ara sınav
9 Class, nesne ve metot ilişkileri
10 Nesneye dayalı programlamaya giriş
11 Nesneye dayalı programlamaya giriş
12 Nesneye dayalı programlamaya giriş
13 C++ ile nesneye dayalı programlama
14 C++ ile nesneye dayalı programlama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux kurulumu ve özellikleri
2 Temel Linux shell komutları
3 Temel Linux shell komutları
4 Temel Linux shell komutları
5 Shell script programlama
6 C++ programlamaya giriş
7 C++ programlamaya giriş
8 Ara sınav
9 Class, nesne ve metot ilişkileri
10 Nesneye dayalı programlamaya giriş
11 Nesneye dayalı programlamaya giriş
12 Nesneye dayalı programlamaya giriş
13 C++ ile nesneye dayalı programlama
14 C++ ile nesneye dayalı programlama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 57
Toplam İş Yükü / 25 2,28
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top