İletişim Lisans Programı

Dijital Oyun Tasarımı(COM435)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM435 Dijital Oyun Tasarımı 7 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çakır AKER (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Oyun kavramı ve oyuncu deneyimi alanlarının detaylıca inceleneceği bu derste, öğrenciler temel oyun tasarım kavramlarının yanı sıra oyun deneyimi alanında da bilgi edineceklerdir. Öğrencilerin bunun yanı sıra tasarım süreçlerinde faydalanabilecekleri oyunlardaki kullanılabilirlik prensipleri de öğretilecek ve uygulanacaktır.
İçerik Ders, var olan oyun alanına temel bir yaklaşım getirerek öğrencilerin alana giriş seviyesinde bilgi edinmesini sağlayacaktır. Ek olarak temel kavramların ötesinde oyuncu psikolojisi alanına da değinilerek oyunların deneyimleri nasıl oluşturdukları teorik ve pratik olarak analiz edilecektir. Bu ders öğrencilere oyun psikolojisinin temelleriyle birlikte bilişsel yetenekler, hafıza ve dikkat gibi temel kavramları öğretir. Bağlanma teorileri, eğlence, kullanıcı deneyimi, oyun deneyimi, oyun sezgisel etkileri ve akış kuramı gibi oyun-odaklı konuları da içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
-Temel oyun tasarım ve oynama kavramlarına aşina olur.
-Oyun/oyuncu psikolojisinin temellerini öğrenir.
-Oyunun toplum ve kültür ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
-Kullanılabilirlik prensiplerini öğrenir ve uygular.
-Oyun elemanları ve mekaniklerini bilir.
-Oyun Kullanıcı Deneyimi (PX) hakkında bilgi sahibi olur.
-Dijital oyun tasarımı alanında öğrendiği teorik bilgiyi pratik olarak uygulama kapasitesi edinir.
Öğretim Yöntemleri Ders yüz yüze işlenecektir. Teorik yoğunlukta olsa bile derste bazı zamanlarda takım oyunu gerektiren ödevler de bulunmaktadır. Öğrenciler her türlü okul imkânından faydalanabileceklerdir.
Kaynaklar Caillois, R., (1961). Man, Play, and Games. University of Illinois press.

Costikyan, G, (2002). I Have No Words & I Must Design: Toward a Critical Vocabulary for Games. CGCD Conf.

Csikszentmihalyi, M., (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial.

Hodent, C. (2017). The Gamer’s Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. Boca Raton, FL: CRC Press.

Madigan, J. (2015). Getting gamers: the psychology of video games and their impact in the people who play them. Ebook.

Gonzalez-Holland, E., Whitmer, D., Moralez, L., & Mouloua, M. (2017). Examination of the Use of Nielsen’s 10 Usability Heuristics & Outlooks for the Future. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 61(1), 1472–1475.

Bernhaupt, R. (2010). Evaluating User Experience in Games.

Aker, Ç., Rızvanoğlu, K., & Bostan, B. (2017). Methodological Review Of Playability Heuristics. Proc. Eurasia Graphics, Istanbul, Turkey, Nov, 405.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi – Dersin yapısının anlatılması ve kuralların bildirilmesi
2 Oynamak kavramının incelenmesi
3 Oyun kavramının incelenmesi
4 Oyun elemanları ve mekanikleri
5 Psikoloji ve Oyunlar I (Algı)
6 Psikoloji ve Oyunlar II (Hafıza)
7 Psikoloji ve Oyunlar III (Dikkat)
8 Psikoloji ve Oyunlar IV (Motivasyon)
9 Psikoloji ve Oyunlar V (Duygu)
10 Sunum Haftası
11 Kahramanın Yolculuğu ve Oyuncunun Yolculuğu
12 HCI Kavramı ve Kullanıcı Deneyimi
13 Oyun Kullanıcı Deneyimi (PX)
14 Final Projesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 55
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 55
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top