İletişim Lisans Programı

Lobicilik(COM409)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM409 Lobicilik 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında etkili İletişim süreçlerinin kullanım sahası olan lobicilik uygulamalarının Türkiye'den ve Dünya'dan örneklerle tartışılması amaçlanmaktadır.
İçerik Lobicilik Kavramının tanımlanması, tarihçesi ve uygulamaları geliştirilen iletişim stratejileri perspektifinden değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Lobicilik kavramını tanımlar.

Lobiciliğin tarihçesini bilir.

Lobiciliğin etik çerçevesini değerlendirebilir.

Dünya'da öne çıkan lobicilik uygulamalarını analiz edebilir ve tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri Kavramsal çerçeve aktarımı ve örneklerin incelenmesine dayanmaktadır.
Kaynaklar Müjde KER DİNCER, Lobicilik, Alfa yayınları, İzmir, 1998 ss. 4-46
Gilles LAMARQUE, Le lobbying, PUF, que sais-je?,1994
Lionel ZETTER, Lobbying The Art of Political Persuasion, Harriman House, İngiltere, 2008, ss. 3-6
Seyfettin ASLAN, Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemlerinden biri olarak Lobicilik, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,23, 2009: ss 113-121
http://www.lobicilik.com/LobbyingBasics.htm
Kadir CANÖZ, Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Lobicilik, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007, ss.53-72
Kollman, Ken. "Outside lobbying." Outside Lobbying. Princeton University Press, 2021.
Myers, Cayce. "Public relations or “grassroots lobbying”? How lobbying laws are re-defining PR practice." Public Relations Review 44.1 (2018): 11-21.
Haug, Magne, and Haavard Koppang. "Lobbying and public relations in a European context." Public Relations Review 23.3 (1997): 233-247.
Arsava, F. Ü. S. U. N., and V. Çerçi. "Avrupa Birliği’nde Lobicilik." Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Bitirme Projesi (2006).
https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/
https://www.opensecrets.org/Lobby/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders planının ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması
2 Genel Tanımlar: Baskı Grupları, Çıkar Grupları, Lobicilik
3 Tarihsel Gelişim: Lobi faaliyetlerinin başlangıcı Gelişme süreci ve günümüz uygulamaları Türkiye’de Lobiciliğin Gelişimi
4 Lobicilik ve Etik: Yasal düzenlemeler Etik sorgulamalar: ABD'de yaşanan skandallardan örnekler
5 Lobicilik Biçimleri
6 Lobicilik Yöntemleri
7 Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Lobicilik: Şirketlerin lobicilik uygulamaları
8 Vize Sınavı
9 Lobicilikte kullanılan araçlar: etkileşimli medya ortamlarının stratejik kullanımı
10 Türkiye’nin Lobi Faaliyetleri
11 Poje çalışmaları ve sunumlar: Çevre lobileri
12 Poje çalışmaları ve sunumlar: Sanayi lobileri
13 Poje çalışmaları ve sunumlar: Etnik Lobiler
14 Türkiye’deki lobicilik uygulamalarına ilişkin perspektifler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top