Sosyoloji Lisans Programı

Klinik Psikoloji(SOC463)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC463 Klinik Psikoloji 5 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nil Versan HAMAMCIOĞLU nil.hamamcioglu58@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı • Klinik psikolojiyi diğer psikoloji dallarından ayırmak
• Bilinç altına ulaşmak için kişinin bilincinin zihinsel ve duygusal sorunlarının yanı sıra kişiliğinin oluşumunu da teşhis etmek, değerlendirmek ve anlamak
• Farklı psikometrik teknikleri sergilemek (Rorschach, C.A.T ve TAT, Rosenzweig)
ve psikolojik zorluk yaşayan kişiye yardımcı olmaya yönelik psikodrama, bireysel veya grup psikoterapisi gibi terapötik yöntemlerin uygulanmasını incelemek
• Nevrozları ve psikozları sınıflandırmak
• Kendini ve başkalarını daha iyi anlamak için kendi kendini analiz etme (iç gözlem) ve rasyonel ve psikolojik olgunluk kazanmak.
İçerik Dersler Fransızca verilmektedir.
- Klinik psikolojiye giriş
- Klinik psikolojide yöntemler
- Freud'un teorileri 1
- Freud'un teorileri 2
- Psikanaliz
- Savunma mekanizmaları
- Freud'a göre rüyalar
- FREUD'dan sonra psikanaliz
- Jung ve arketipler
- Jung'a göre rüyalar
- Bilinçdışını keşfetmenin çağdaş yöntemleri (projektif testler ve terapiler)
- Nevrozlar
- Psikonevrozlar
- Psikozlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Tüm derslerin içeriği, her dersten önce Teams platformunda öğrencilerle paylaşılmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Video kapsülleri
Film klipleri
İnteraktif dersler
Projektif testlerin sınıfta uygulanması
Kaynaklar Freud
Adler
Jung
Projectif testler (Rorschach, TAT, CAT ,Rosenzweig )
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Bütünleme 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top