İletişim Lisans Programı

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan YeterlilikleriSanatGazetecilik ve Enformasyon

TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. X X
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. X X X
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. X X X X X
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. X X X X X
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. X X X X
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X X X X
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X X X
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X X
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. X X
BECERİ Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. X X X X X X X X
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. X X X X X X X
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. X X X X X X
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. X X
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. X X X X X X
Duyusal algıyı somutlaştırır.
YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. X X X
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. X X X
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. X X X X
YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği Kendi çalışmalarını sorgular. X
Çözümleyici ve eleştirel düşünür. X X X X X
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. X
YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. X X X X X
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. X X X X
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. X X X X
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). X
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X X
YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. X X
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir. X X
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. X X X X X X X
Estetik farkındalığa sahiptir. X X X
Scroll to Top