Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 KHYL-111 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
2 KHYL-115 - Basic rights and freedoms under the ECHR I Seçmeli 4 0 0 10
3 KHYL-117 - Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Seçmeli 3 0 0 7
4 KHYL-118 - Hak Kuramı Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
5 KHYL-125 - İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
6 KHYL-128 - Geçiş Dönemi Adaleti Seçmeli 3 0 0 7
7 KHYL-129 - 21. Yüzyılda Silahlı Çatışmalar Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
8 KHYL-130 - Anayasa Yargısı I Seçmeli 3 0 0 7
9 KHYL-228 - Bilişim Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
10 ÖHKHDR 301 - The Law of International Responsability Seçmeli 4 0 0 10
11 ÖHKHYL-319 - International Tax Law I Seçmeli 4 0 0 10
12 ÖHKHYL-320 - International Commercial Disputes Seçmeli 4 0 0 10
13 KHYLDR-241 - Relations Internationales Seçmeli 4 0 0 10
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 KHYL-214 - Cinsel Suçlar Seçmeli 3 0 0 7
2 KHYL-127 - İnfaz Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
3 KHYL-211 - Birey ve İnsan Hakları Seçmeli 3 0 0 7
4 KHYL-215 - Kamu İhale Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
5 KHYL-222 - Devlet Kuramı Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
6 KHYL-226 - Basic rights and freedoms under the ECHR II Seçmeli 4 0 0 10
7 KHYL-227 - Anayasa Yargısı II Seçmeli 3 0 0 7
8 KHYL-230 - Yapay Zeka, Otonom Silahlar ve Silahlı Çatışmalar Hukukunun Geleceği Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHKHDR-319 - The Law of International Responsibility II Seçmeli 4 0 0 10
10 ÖHKHYL-321 - International Tax Law II Seçmeli 4 0 0 10
11 ÖHKHYL 322 - International Investment Arbitration Seçmeli 4 0 0 10
12 KHYL-236 - İdare Hukukunda Alternatif Çözüm Yöntemleri ve Ombudsmanlık Seçmeli 3 0 0 7
13 KHYLDR-242 - Droit International pénal Seçmeli 4 0 0 10
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top