Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 EHYL-410 - Milletlerarası Sözleşmelerden Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları Seçmeli 3 0 0 6
2 EHYL-342 - İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
3 EHYL-343 - Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Seçmeli 3 0 0 6
4 EHYL-412 - İngilizce Hukuk Diline Giriş I Seçmeli 3 0 0 6
5 EHYL-345 - Uluslararası Ticari Tahkim Seçmeli 3 0 0 6
6 EHYL-415 - Konkordato Seçmeli 3 0 0 6
7 EHYL-349 - Nesnel Teminatlar Seçmeli 0 0 0 6
8 EHYL-411 - Sözleşmeler Hukukunun Temel Kavramları Seçmeli 3 0 0 6
9 EHYL-377 - Ekonomi Hukukunda Eşitlik İlkesi Seçmeli 3 0 0 6
10 EHYL-413 - Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
11 EHYL-353 - Mülkiyet Hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Korunması Seçmeli 0 0 0 6
12 EHYL-378 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Seçmeli 3 0 0 6
13 EHYL-379 - Bilişim Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
14 EHYL-414 - Şirketler Hukukunun Temel Kavramları Seçmeli 3 0 0 6
15 EHYL-352 - İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler Seçmeli 0 0 0 6
16 EHYL-380 - Ekonomik Suçlar Bağlamında Yolsuzlukla Mücadele Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 EHYL-419 - İngilizce Hukuk Terminolojisine Giriş II Seçmeli 3 0 0 6
2 EHYL-394 - Zarar Sigortaları Seçmeli 3 0 0 6
3 EHYL-371 - Enerji Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
4 EHYL- 393 - Fikri ve Sınai Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
5 EHYL-381 - Uluslararası Yatırım Tahkimi Seçmeli 3 0 0 6
6 EHYL-369 - Uygulamada Sık Karşılaşılan Sözleşmeler: Özellikle Satım, Kira, Vekâlet, Eser Seçmeli 3 0 0 6
7 EHYL-422 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 6
8 EHYL-372 - Ekonomik ve Sosyal Hakların Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması Seçmeli 3 0 0 6
9 EHYL-401 - Uluslararası Ekonomik Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
10 EHYL-397 - Hukuk Mahkemeleri Kararlarına Karşı İstinaf Seçmeli 3 0 0 6
11 EHYL-384 - Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 30
12 EHYL-420 - İş Sözleşmesi Hükümleri Seçmeli 3 0 0 6
13 EHYL-363 - Özel Vergi Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
14 EHYL-346 - Muvazaa ve Tasarrufun İptali Davaları Seçmeli 3 0 0 6
15 EHYL- 385 - Kamu İhale Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top