Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING104 - Matematik I Zorunlu 6 4 0 10
2 ING114 - Fizik I Zorunlu 3 2 1 7
3 ING125 - Kimya I Zorunlu 1 0 1 3
4 ING132 - Bilgisayar I Zorunlu 1 0 2 3
5 IND101 - Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 3
6 CNT104 - Türkçe I Zorunlu 0 2 0 2

Notlar:

1. Fransız Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavından başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca alırlar.

2. Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

3. Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun açacağı diğer dil derslerini alırlar.


2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING105 - Matematik II Zorunlu 6 4 0 10
2 ING115 - Fizik II Zorunlu 4 2 1 7
3 ING126 - Kimya II Zorunlu 1 0 1 3
4 ING133 - Bilgisayar II Zorunlu 1 0 2 3
5 ING144 - Teknik Resim Zorunlu 1 1 0 3
6 CNT105 - Türkçe II Zorunlu 0 2 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING203 - Yüksek Matematik I Zorunlu 3 2 0 5
2 ING207 - Lineer Cebir Zorunlu 2 2 0 5
3 ING215 - Elektrik Ve Elektronik Zorunlu 2 2 0 5
4 ING216 - Termodinamik Zorunlu 1 1 0 2
5 ING217 - Mekanik Zorunlu 2 0 0 2
6 ING231 - Algoritma Ve İleri Bilg. Programlama Zorunlu 2 0 2 5
7 CNT211 - İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
8 CNT214 - İş Güvenliği ve Sağlığı Seçmeli 2 0 0 2
9 CNT232 - Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, 1 adet ders seçilecektir.

2. ING 213 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, ING 216 dersini almaları gerekmektedir.


4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 IND299 - Staj Zorunlu 0 0 2 2
2 CNT242 - İktisada Giriş Seçmeli 2 0 0 2
3 ING204 - Yüksek Matematik II Zorunlu 4 2 0 6
4 ING208 - Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 1 0 4
5 ING224 - Bilişim Teknolojilerine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
6 IND211 - Olasılık Zorunlu 3 0 0 4
7 IND232 - Üretim Yöntemleri ve Malzeme Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
8 CNT212 - İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
9 CNT233 - Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 2

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, 1 adet ders seçilecektir.

2. ING 223 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, ING 224 dersini almaları gerekmektedir.

3. IND 231 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, ING 232 dersini almaları gerekmektedir.


5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 IND314 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 4
2 IND334 - Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri Zorunlu 3 0 0 4
3 IND371 ING207 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 4 0 0 5
4 IND373 - Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 4
5 IND344 - Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilir Mühendislik Seçmeli 3 0 0 4
6 IND356 ING231 Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND357 - Yeni Ürün ve İş Geliştirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 4
8 IND358 - Verimlilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
9 IND376 ING204 Sayısal Analiz Seçmeli 3 0 0 4
10 CNT342 - Mikro Ekonomi Seçmeli 2 0 0 2
11 CNT363 - Mühendislik Etiği Seçmeli 2 0 0 2

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet ve IND grubundan 2 adet olmak üzere 3 adet ders seçilecektir.


6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 IND321 - Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 2 4
2 IND304 IND373 SİSTEM ANALİZİ IND314 İSTATİSTİK Modelleme Ve Simülasyon Zorunlu 3 0 0 5
3 IND336 - Üretim Planlama Ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 4
4 IND372 ING 207 LİNEER CEBİR, IND 211 OLASILIK Yöneylem Araştırması II Zorunlu 4 0 0 5
5 IND398 - Staj Zorunlu 0 0 3 3
6 IND345 - Ergonomi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND359 IND373 SİSTEM ANALİZİ Hizmet Sistemleri Seçmeli 3 0 0 4
8 IND362 - Proje Yönetimine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
9 IND375 IND 371 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Uygulamalarla Matematiksel Modelleme Seçmeli 3 0 0 4
10 IND377 IND 371 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Oyun Teorisine Giriş Seçmeli 3 0 0 4

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, 2 adet ders seçilecektir.

2. IND 399 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, IND 398 dersini almaları gerekmektedir.


7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 IND413 IND211 Kalite Mühendisliği Zorunlu 2 2 0 5
2 IND438 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 IND454 - Yönetim Bilişim Sistemleri ve İş Analitiği Zorunlu 3 0 0 5
4 IND495 - Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
5 IND401 IND371-IND211 Decision Analysis Seçmeli 3 0 0 4
6 IND403 IND371 Ağ Modelleri Seçmeli 3 0 0 4
7 IND405 IND211 Introduction To Stochastic Processes Seçmeli 3 0 0 4
8 IND437 - Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
9 IND443 - Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 0 4
10 IND458 - İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, 3 adet ders seçilecektir.

2. İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.

3. IND 453 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, IND 454 dersini almaları gerekmektedir.

4. IND 493 dersini almış ve başaramamış öğrencilerin, IND 495 dersini almaları gerekmektedir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 IND492 - Bitirme Projesi Zorunlu 0 6 0 9
2 IND423 - Finans Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 5
3 IND462 - Tesis Planlama Zorunlu 3 0 0 4
4 IND482 - Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
5 CNT476 - İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
6 IND404 IND 304 MODELLEME VE SİMÜLASYON Sistem Dinamiği Seçmeli 3 0 0 4
7 IND406 - Telekomünikasyon Ağları Seçmeli 3 0 0 4
8 IND422 IND 321 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Investment Analysis Seçmeli 3 0 0 4
9 IND433 - Enterprıse Resources Planing Seçmeli 3 0 0 4
10 IND436 - Inventory Management Seçmeli 3 0 0 4
11 IND439 - Enerji politikaları ve Planlaması Seçmeli 3 0 0 4
12 IND456 - Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
13 CNT472 - Şirket Yönetimi Ve Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 2
14 CNT474 - Risk Analizi ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
15 CNT475 - Rekabet ve Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
16 IND494 IND 495 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bitirme Projesi Zorunlu 0 3 0 6

Notlar:

1. Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet ve IND grubundan 2 adet olmak üzere 3 adet ders seçilecektir.

2. İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.

3. CNT 271 İş Hukuku dersini almış ve başarmış olan öğrencilerin, CNT 476 İş Hukuku dersi yerine CNT seçmeli grubundan ek bir ders seçmesi gerekmektedir.

4. 4. Sınıf güz yarıyılında Erasmus+ programı ile yurtdışına giden öğrencilerin IND 492 Bitirme Projesi dersini, diğer öğrencilerin IND 494 Bitirme Projesi dersini almaları gerekmektedir.


Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top