Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING104 - Matematik I Zorunlu 6 4 0 10
2 ING114 - Fizik I Zorunlu 3 2 1 7
3 ING125 - Kimya I Zorunlu 1 0 1 3
4 ING132 - Bilgisayar I Zorunlu 1 0 2 3
5 IND101 - Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 3

Not: (1) Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca dersini alırlar.

(2) Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar. 

(3) Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.


2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING105 - Matematik II Zorunlu 6 4 0 10
2 ING115 - Fizik II Zorunlu 4 2 1 7
3 ING126 - Kimya II Zorunlu 1 0 1 3
4 ING133 - Bilgisayar II Zorunlu 1 0 2 3
5 ING144 - Teknik Resim Zorunlu 1 1 0 3
6 CNT105 - Türkçe II Zorunlu 0 2 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING203 - Yüksek Matematik I Zorunlu 3 2 0 5
2 ING207 - Lineer Cebir Zorunlu 2 2 0 5
3 ING215 - Elektrik Ve Elektronik Zorunlu 2 2 0 5
4 ING216 - Termodinamik Zorunlu 1 1 0 2
5 ING217 - Mekanik Zorunlu 2 0 0 2
6 ING231 - Algoritma Ve İleri Bilg. Programlama Zorunlu 2 0 2 5
7 CNT211 - İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
8 CNT214 - İş Güvenliği ve Sağlığı Seçmeli 2 0 0 2
9 CNT232 - Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: Önerilen seçmeli derslerden, 1 adet ders seçilecektir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING204 - Yüksek Matematik II Zorunlu 4 2 0 6
2 ING208 - Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 1 0 4
3 ING224 - Bilişim Teknolojilerine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 IND211 - Olasılık Zorunlu 3 0 0 4
5 IND232 - Üretim Yöntemleri ve Malzeme Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
6 CNT212 - İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 IND299 - Staj Zorunlu 0 0 2 2
8 CNT233 - Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 2
9 CNT242 - İktisada Giriş Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: Önerilen seçmeli derslerden, 1 adet ders seçilecektir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND314 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 4
2 IND334 - Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri Zorunlu 3 0 0 4
3 IND371 ING207 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 4 0 0 5
4 IND373 - Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 4
5 IND344 - Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilir Mühendislik Seçmeli 3 0 0 4
6 IND356 ING231 Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND357 - Yeni Ürün ve İş Geliştirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 4
8 IND358 - Verimlilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
9 IND376 ING204 Sayısal Analiz Seçmeli 3 0 0 4
10 CNT342 - Mikro Ekonomi Seçmeli 2 0 0 2
11 CNT363 - Mühendislik Etiği Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet ve IND grubundan 2 adet olmak üzere 3 adet ders seçilecektir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND304 IND373 VE IND314 Modelleme Ve Simülasyon Zorunlu 3 0 0 5
2 IND321 - Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 2 4
3 IND336 - Üretim Planlama Ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 4
4 IND372 ING207 VE IND211 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 4 0 0 5
5 IND398 - Staj Zorunlu 0 0 3 3
6 IND345 - Ergonomi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND359 IND373 Hizmet Sistemleri Seçmeli 3 0 0 4
8 IND362 - Proje Yönetimine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
9 IND375 IND371 Uygulamalarla Matematiksel Modelleme Seçmeli 3 0 0 4
10 IND377 IND371 Oyun Teorisine Giriş Seçmeli 3 0 0 4

Notlar:  Önerilen seçmeli derslerden 2 adet ders seçilecektir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND413 IND211 Kalite Mühendisliği Zorunlu 2 2 0 5
2 IND438 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 IND454 - Yönetim Bilişim Sistemleri ve İş Analitiği Zorunlu 3 0 0 5
4 IND495 - Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
5 IND401 IND371 VE IND211 Decision Analysis Seçmeli 3 0 0 4
6 IND403 IND371 Ağ Modelleri Seçmeli 3 0 0 4
7 IND405 IND211 Introduction To Stochastic Processes Seçmeli 3 0 0 4
8 IND437 - Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
9 IND443 - Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 0 4
10 IND458 - İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden 3 adet ders seçilecektir.

(2) İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND423 - Finans Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 5
2 IND462 - Tesis Planlama Zorunlu 3 0 0 4
3 IND482 - Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
4 CNT476 - İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
5 IND492 - Bitirme Projesi Zorunlu 0 6 0 9
6 IND494 IND495 Bitirme Projesi Zorunlu 0 3 0 6
7 IND404 IND304 Sistem Dinamiği Seçmeli 3 0 0 4
8 IND422 IND321 Investment Analysis Seçmeli 3 0 0 4
9 IND433 - Enterprıse Resources Planing Seçmeli 3 0 0 4
10 IND436 - Inventory Management Seçmeli 3 0 0 4
11 IND456 - Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
12 CNT472 - Şirket Yönetimi Ve Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 2
13 CNT474 - Risk Analizi ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
14 CNT475 - Rekabet ve Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet, IND grubundan 2 adet olmak üzere 3 adet seçmeli ders seçilecektir.

 (2) İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.

(3) CNT 271 İş Hukuku dersini almış ve başarmış olan öğrencilerin, CNT 476 İş Hukuku dersi yerine CNT seçmeli grubundan ek bir ders seçmesi gerekmektedir.

(4) 4. sınıf güz yarıyılında Erasmus+ programı ile yurtdışına giden öğrencilerin IND492 Bitirme Projesi dersini, diğer öğrencilerin IND 494 Bitirme Projesi dersini almaları gerekmektedir.


Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top