Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING106 - Matematik I Zorunlu 4 2 0 7
2 ING116-A - Fizik I Zorunlu 3 0 2 5
3 ING116-B - Fizik I Zorunlu 3 0 2 5
4 ING127-A - Kimya Zorunlu 2 0 2 4
5 ING127-B - Kimya Zorunlu 2 0 2 4
6 IND102 - Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
7 CNT108 - Mühendislik Etiği Zorunlu 2 0 0 2
8 CNT109 - Ekonomiye Giriş Zorunlu 2 0 0 3

Notlar: (1) Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca dersini alırlar.

(2) Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

(3) Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.

(4) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 104 Matematik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 106 Matematik I” dersini alırlar.

(5) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 114 Fizik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 116 Fizik I” dersini alırlar.

(6) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 125 Kimya I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 127 Kimya” dersini alırlar.

(7) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “IND 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş” dersini alırlar.

(8) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 132 Bilgisayar I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 134 Phyton ile Bilgisayar Programlama” dersini alırlar.

(9) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde ders/derslerden başarısız olan öğrenciler, toplamda en az 30 AKTS kredisini tamamlamak için CNT grubu birinci sınıf derslerinden yeteri kadarını alırlar.


2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING107 - Matematik II Zorunlu 4 2 0 7
2 ING117-A - Fizik II Zorunlu 3 0 2 5
3 ING117-B - Fizik II Zorunlu 3 0 2 5
4 ING134 - Python ile Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 0 2 5
5 ING145 - Teknik Resim Zorunlu 1 0 2 4
6 CNT120 - Kariyer Planlama Zorunlu 1 1 0 2
7 CNT110 - Muhasebeye Giriş Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 0 2 0 2

Notlar: (1) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 105 Matematik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 107 Matematik II” dersini alırlar.

(2) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 115 Fizik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 117 Fizik II” dersini alırlar.

(3) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 126 Kimya II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 127 Kimya” dersini alırlar.

(4) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 144 Teknik Resim” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 144 Teknik Resim” dersini alırlar.

(5) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 133 Bilgisayar II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 134 Phyton ile Bilgisayar Programlama” dersini alırlar.

(6) 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde ders/derslerden başarısız olan öğrenciler, toplamda en az 30 AKTS kredisini tamamlamak için CNT grubu birinci sınıf derslerinden yeteri kadarını alırlar.


3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING251 - Yüksek Matematik I Zorunlu 2 1 0 4
2 ING207 - Lineer Cebir Zorunlu 2 2 0 5
3 ING218 - Sayısal Analiz Zorunlu 2 1 0 4
4 ING241 - Olasılık Zorunlu 3 0 0 4
5 ING231 - Algoritma ve İleri Bilg. Programlama Zorunlu 2 0 2 5
6 IND233 - İşbilim Zorunlu 2 0 1 4
7 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2

Notlar: (1) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “ING 201 Yüksek Matematik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 251 Yüksek Matematik I” dersini ve toplamda en az 30 AKTS kredisini tamamlamak için CNT grubu birinci sınıf derslerinden yeteri kadarını alırlar.

 (2) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 211 Olasılık” dersinden kalan öğrenciler, bu  ders yerine “ING 241 Olasılık” dersini alırlar.

 (3) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “ING 215 Elektrik ve Elektronik”, “ING 216 Termodinamik”, “ING 217 Mekanik” derslerinden başarısız olan öğrenciler, toplamda 30 AKTS kredisini tamamlamak için bu dersler yerine “IND 218 Sayısal Analiz” ve/veya “IND 233 İşbilim” ders(ler)ini alırlar.

(4) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “CNT 214 İş Güvenliği ve Sağlığı” dersinden başarısız olan öğrenciler, “IND 233 İşbilim” dersini alırlar.

(5) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “CNT 232 Genel Muhasebe” dersinden başarısız olan öğrenciler, toplamda en az 30 AKTS kredisini tamamlamak için CNT grubu birinci sınıf derslerinden yeteri kadarını alırlar.


4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING252 - Yüksek Matematik II Zorunlu 2 1 0 4
2 ING208 - Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 1 0 4
3 ING224 - Bilişim Teknolojilerine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 ING242 - İstatistik Zorunlu 2 2 0 5
5 ING225 - Mühendisler için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
6 IND232 - Üretim Yöntemleri ve Malzeme Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
7 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
8 IND298 - Staj Zorunlu 0 0 2 3

Notlar: (1) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “ING 204 Yüksek Matematik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 252 Yüksek Matematik II” dersini ve “ING 225 Mühendisler için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi” dersini alırlar.

 (2) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 299 Staj” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 298 Staj” dersini alırlar.

(3) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “CNT 233 Maliyet Muhasebesi” veya “CNT 242 İktisata Giriş” dersinden başarısız olan öğrenciler, toplamda en az 30 AKTS kredisini tamamlamak için “ING 225 Mühendisler için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi” ve/veya CNT grubu birinci sınıf derslerinden yeteri kadarını alırlar.


5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND334 - Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri Zorunlu 3 0 0 4
2 IND371 ING207 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 4 0 0 5
3 IND373 - Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 4
4 IND314 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 4
5 IND344 - Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilir Mühendislik Seçmeli 3 0 0 4
6 IND356 ING231 Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND358 - Verimlilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
8 IND376 ING204 Sayısal Analiz Seçmeli 3 0 0 4
9 CNT342 - Mikro Ekonomi Seçmeli 2 0 0 2
10 CNT363 - Mühendislik Etiği Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet ve IND grubundan 2 adet olmak üzere 3 adet ders seçilecektir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND304 IND373+IND314 Modelleme ve Simülasyon Zorunlu 3 0 0 5
2 IND321 - Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 2 0 4
3 IND336 - Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 4
4 IND372 ING207+IND211 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 4 0 0 5
5 IND398 IND299 Staj Zorunlu 0 0 3 3
6 IND345 - Ergonomi Seçmeli 3 0 0 4
7 IND362 - Proje Yönetimine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
8 IND375 IND371 Uygulamalarla Matematiksel Modelleme Seçmeli 3 0 0 4
9 IND377 IND371 Oyun Teorisine Giriş Seçmeli 3 0 0 4

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden 2 adet ders seçilecektir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND438 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
2 IND459 - Dijital Şirket Yönetimi ve İş Analitiği Zorunlu 3 0 0 5
3 IND415 IND211 Kalite Mühendisliği Zorunlu 2 1 0 4
4 IND496 - Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 4
5 IND437 - Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
6 IND443 - Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 0 4
7 IND458 - İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
8 IND405 IND211 Introduction To Stochastic Processes Seçmeli 3 0 0 4
9 IND403 IND371 Ağ Modelleri Seçmeli 3 0 0 4

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden 3 adet ders seçilecektir.

(2) İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.

(3) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 413 Kalite Mühendisliği” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 415 Kalite Mühendisliği” dersini alırlar. “IND 415 Kalite Mühendisliği” dersine yazılmak için ön koşul derslerinden “IND 211 Olasılık” veya “IND 241 Olasılık” dersini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

(4) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 454 Yönetim Bilişim Sistemleri ve İş Analitiği” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 459 Dijital Şirket Yönetimi ve İş Analitiği” dersini alırlar.

(5) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 495 Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 496 Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri” dersini alırlar.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 IND423 - Finans Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 5
2 IND482 - Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
3 CNT476 - İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
4 IND497 IND495/IND496 Bitirme Projesi Zorunlu 0 3 0 6
5 IND404 IND304 Sistem Dinamiği Seçmeli 3 0 0 4
6 IND422 IND321 Investment Analysis Seçmeli 3 0 0 4
7 IND433 - Enterprıse Resources Planning Seçmeli 3 0 0 4
8 IND439 - Enerji Politikaları ve Planlaması Seçmeli 3 0 0 4
9 IND456 - Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
10 IND463 - Tesis Planlama Seçmeli 3 0 0 4
11 CNT474 - Risk Analizi ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
12 CNT475 - Rekabet ve Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2

Notlar: (1) Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet, IND grubundan 3 adet olmak üzere 4 adet seçmeli ders seçilecektir.

(2) İngilizce yapılacak seçmeli derslerden sadece 1 adet ders seçilebilir. Öğrencilerin, İngilizce yapılacak seçmeli derse yazılabilmeleri için İngilizce dersinden muaf olmaları gerekmektedir.

(3) CNT 271 İş Hukuku dersini almış ve başarmış olan öğrencilerin, CNT 476 İş Hukuku dersi yerine CNT seçmeli grubundan ek bir ders seçmesi gerekmektedir.

(4) 4. sınıf güz yarıyılında Erasmus+ programı ile yurtdışına giden öğrenciler IND 492 Bitirme Projesi dersini, diğer öğrenciler IND 497 Bitirme Projesi dersini alacaklardır.

(5) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 494 Bitirme Projesi” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 497 Bitirme Projesi” dersini alırlar. “IND 497 Bitirme Projesi” dersine yazılmak için ön koşul derslerinden “IND 495 Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri” veya “IND 496 Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemler” dersini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

(6) 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “IND 462 Tesis Planlama” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “IND 463 Tesis Planlama” dersini alırlar.


Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top