Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC 501 - Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu Zorunlu 3 0 0 7,5
2 SOC 503 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 7,5
3 SOC 516 - Modern Dünyada Din ve İnanç Seçmeli 3 0 0 7,5
4 SOC 520 - Küreselleşme , Göçler ve Ulusötesi Akışlar Seçmeli 3 0 0 7,5
5 SOC 505 - Dayanışmacı Ekonomi Seçmeli 3 0 0 7,5
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC 502 - Toplumbilim Kuramlarında Çağdaş Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC 522 - Sosyal Bilimler Yöntemlerinin Epistemolojisi Zorunlu 3 0 0 6
3 SOC 515 - Özel Hayat,Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsellik Seçmeli 3 0 0 6
4 SOC516 - Modern Dünyada Din ve İnanç Seçmeli 3 0 0 7,5
5 SOC 519 - Kent ve Toplum Seçmeli 3 0 0 6
6 SOC 500 - Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top