Matematik Lisans Programı

Kısmi Türevli Denklemler(MAT328)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT328 Kısmi Türevli Denklemler 6 4 0 0 4 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) SUSUMU TANABE stanabe@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fourier analize, doğrusal kısmi türevli denklemler teorisine giriş
İçerik Fourier serisi, değişkenlerin ayrılması, sıcaklık denklemesi, Dalga denkleme, Laplace denkleme.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Parseval formül gibi Fourier analizin temel teoremleri öğrenmek.
2. Fourier analizin kısmi türevli denklemler teorisine bir kaç uygulamayı bilmek.
3. Sıcaklık, dalga, Laplace denklemlerin temel çözümünün temel özelliklerini anlamak.
4. Üç denkleme tip- elliptik, parabolik, hiperbolik - için bir sabit fikir kurmak.
Öğretim Yöntemleri Ders ve alıştırma. Problemler çözüm.
Kaynaklar Equations aux dérivées partielles, Introduction. H.Reinhardt, Dunod.
Analyse 2. Calcul différentiel, intégrales multiples, séries de Fourier. F. Cottet-Emard, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Fourier serisi
2 Fourier serisi
3 Dirichlet teoremi
4 Bessel eşitsizlik. Parseval formülü.
5 Sıcaklık denkleme
6 Vize 1
7 Dalga denkleme
8 Dalga denkleme
9 Değişkenler ayrılması
10 Laplace denkleme
11 Başdeğeri problemi. Sıcaklık denkleme
12 Harmonik fonksiyonları
13 Sınır problemleri
14 Green fonksiyonu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 7 61
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı -1 40
Toplam 6 101
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 30 60
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 194
Toplam İş Yükü / 25 7,76
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top