Matematik Lisans Programı

Türkçe II(MAT292)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT292 Türkçe II 4 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Candan Erçetin candan@dunyamuzik.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
İçerik 1. Hafta Ders hakkında genel bilgi.
2. Hafta Noktalama, yazım, cümle ve anlatım bozuklukları hakkında genel bilgiler.
3. Hafta Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana düşünce.
4. Hafta Anlatım biçimleri, sözcük türleri, paragraf.
5. Hafta Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama.
6. Hafta Bilgilendirici anlatım türlerinden makale; bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları.
7. Hafta Bilgilendirici anlatım türleri (köşe yazısı, eleştiri, röportaj).
8. Hafta Bilgilendirici anlatım türleri (anı, günlük, gezi, mektup, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü).
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Türkçenin söz varlığı.
11. Hafta Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri.
12. Hafta Kurgusal anlatım türleri (öykü, roman, tiyatro).
13. Hafta Sözlü anlatım türleri (açık oturum, panel, münazara).
14. Hafta Genel değerlendirme.Notlar

• Noktalama ve yazım kurallarına hem ders içi uygulamalarda hem de sınavlarda dikkat edilmesi beklenmektedir.
• Aşağıdaki kitaplardan vize için ayrı türde 2, final için 1 kitap seçiniz.
• Derse %80 devam zorunluluğu vardır.
• Her derste sınıf çalışmaları kapsamında kısa yazılar yazdırılacak ve bunlar yoklama yerine de kullanılacaktır.
• Sınavlarda % 50 ders içinde işlenen konular, %50 seçilen kitaplar ağırlıkta olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırma
Kendini topluluk önünde ifade edebilme becerisi kazandırma
Yazılı anlatım becerilerini geliştirme.
Metin çözümleme yöntemlerini geliştirme.
Öğretim Yöntemleri anlatma, soru-cevap, uygulama, inceleme ve sunum.
Kaynaklar Kaynaklar ve İleri Okumalar:

Çelik, Neslihan (2018), “Türk Dili Tarihi”, İnsanlığın Serüveni Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimine, (Ed.: Ahmet Taşağıl – Aykut Kar), İstanbul: İstek Yayınları, s. 375-389.
Ercilasun, Ahmet Bican (2015), Türk Dili Tarihi/Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla, Ankara: Akçağ Yayınevi.
Ergin, Muharrem (2016), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi.
Türkçe Sözlük – TDK Yayınları
Yazım Kılavuzu - TDK Yayınları


Okuma Kitapları:

ARA SINAV: (Farklı türde iki kitap seçiniz.)

ANI: Murathan Mungan - Paranın Cinleri
Mina Urgan - Bir Dinozorun Anıları
Falih Rıfkı Atay - Çankaya

GEZİ: Ahmet Haşim - Frankfurt Seyahatnamesi
Deniz Som - Dere Tepe Anadolu
Zeynep Oral - Katmandu’dan Meksika’ya

GÜNLÜK: Oğuz Atay - Günlük
Nasuh Mahruki - Bir Dağcının Güncesi
Melih Cevdet Anday - Bir Defterden

MEKTUP: Emre Kongar - Kızlarıma Mektuplar
Cemal Süreya - Onüç Günün MektuplarıFİNAL SINAVI: (Bir kitap seçiniz.)

ROMAN: Ahmet Hamdi Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Oğuz Atay - Tutunamayanlar
Adalet Ağaoğlu - Fikrimin İnce Gülü
İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası
Sevinç Çokum - Hilal Görününce
Cengiz Dağcı - Korkunç Yıllar
Hüseyin Nihal Atsız - Ruh Adam
Cengiz Aytmatov - Gün Olur Asra Bedel
Halimat Bayramuk - 2 Kasım 1943
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders hakkında genel bilgi.
2 Noktalama, yazım, cümle ve anlatım bozuklukları hakkında genel bilgiler.
3 Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana düşünce.
4 Anlatım biçimleri, sözcük türleri, paragraf.
5 Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama.
6 Bilgilendirici anlatım türlerinden makale; bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları.
7 Bilgilendirici anlatım türleri (köşe yazısı, eleştiri, röportaj).
8 Bilgilendirici anlatım türleri (anı, günlük, gezi, mektup, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü).
9 Ara sınav
10 Türkçenin söz varlığı.
11 Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri.
12 Kurgusal anlatım türleri (öykü, roman, tiyatro).
13 Sözlü anlatım türleri (açık oturum, panel, münazara).
14 Genel değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 28 392
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 412
Toplam İş Yükü / 25 16,48
Dersin AKTS Kredisi 16
Scroll to Top