Matematik Lisans Programı

Mantık II(PH106)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PH106 Mantık II 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ömer AYGÜN omeraygun@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Birinci dereceden yüklemler mantığının terimlerini ve kavramlarını öğretmek
İçerik PQ formel dili ve PFQ formel sistemi
Dersin Öğrenme Çıktıları PQ formel dilinin formüllerinin semantik analizinin yapılamasının ve PFQ formel sisteminin teoremlerinin ispat edilmesinin öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze ders
Kaynaklar Introduction to Logic II, Yalçın Koç ,Boğaziçi University Publications,1980.
Naive Set Theory, Paul Richard Halmos, D. Van Nostrand Company, Princeton, NJ, 1960.
Introduction to Mathematical Logic, Eliot Mendelson, D. Van Norstand Company, Princeton NJ, 1964
Sembolik Mantık, Tarık Necati Ilgıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013.
Introduction to Mathematical Logic, Church, A., Princeton University Press, Princeton NJ, 1956.
Introduction to Logic, Suppes, P., D. Van Norstrand Company, Princeton NJ, 1957.
Logique formelle et argumentation, Laurence Bouquiaux & Bruno Leclercq, De Boeck, Brüksel, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 PQ formel dili : alfabe ve gramer
2 PQ formel dilinin semantiği : kümeler teorisi
3 PQ formel dilinin semantiği : bir kümenin partisyonu ve enümerasyonu, sayılabilir sekanslar
4 PQ formel dilinin yorumu
5 PQ formel dilinin bir formülünün yorumu : tanım alanı, n-li bağıntı ve n-li fonksiyon
6 PQ formel dilinin gramatik formüllerinin semantik analizi
7 PQ formel dili için semantik içerme ve dedüksiyon meta-teoremi
8 Arasınav
9 PFQ formel sistemi
10 PFQ formel sisteminde dedüksiyon ve ispat
11 PFQ formel sistemi için sentaktik içerme
12 PFQ formel sistemi için dedüksiyon meta-teoremi
13 PFQ formel sistemi için tutarlılık meta-teoremi
14 PFQ formel sistemi için tamlık meta-teoremi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Toplam 2 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir;
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​;
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir;
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top