Matematik Lisans Programı

Analitik Geometri(MAT116)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT116 Analitik Geometri 2 4 0 0 4 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Oğuzhan KAYA oguzabel@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lisans ve yuksek lisans öğrenimi boyunca oğrencinin gereksinim duyacağı, analitik geometriyle ilgili temel bilgilerin verilmesi
İçerik Düzlemsel koordinatlar, dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal koordinatlar, homojen koordinatlar, uzayda dik koordinatlar, Vektörler, Düzlemde Koordinat Dönüşümler, Eğriler, düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması, cebirsel eğri örnekleri, konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Düzlemsel koordinatları sınıflandırabilmek.
2. Vektörlerin cebirsel işlemlerini yapabilmek.
3. Lineer bağımlılık tanımını yapabilmek.
4. Skaler ve vektörel çarpımı yapabilmek.
5. Düzlemde koordinat dönüşümleri yapabilmek.
6. Öteleme ve dönme fonksiyonlarını bulabilmek.
7. Eğrilerin ve koniklerin özelliklerini araştırabilmek.
Düzlemsel koordinatlar, dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal koordinatlar, homojen koordinatlar, uzayda dik koordinatlar, Vektörler, Düzlemde Koordinat Dönüşümler, Eğriler, düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması, cebirsel eğri örnekleri, konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Géométrie, Cours et Exercices, A. Warusfel et al., Vuibert 2002
Géométrie élémentaire, André Gramain, Hermann, 1997.
Précis de géométrie analytique, G.Papelier, Vuibert 1950.
Exercises de géométrie analytique, P.Aubert, G.Papelier,Vuibert 1953.
Cours de géométrie analytique, B. Niewenglowski, Gauthier-Villars, 1894.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Düzlemsel koordinatlar, dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal
2 Düzlemsel koordinatlar, dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal
3 Vektörler, yönlendirilmiş doğru parçaları ve vektörler cebrine giriş
4 Lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler
5 Skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım
6 Skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım
7 Düzlemde Koordinat Dönüşümleri
8 Düzlemde Koordinat Dönüşümleri
9 Arasınav
10 Ötelemeler, dönmeler
11 Eğriler,düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması
12 Eğriler, düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması
13 Konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri
14 Konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 33
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 66
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 99
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 1 2
Sunum 2 2 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 5 10
Proje 1 10 10
Laboratuar 1 4 4
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top