Hukuk Lisans Programı

Avrupa Birliği Hukuku II(HUK472)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK472 Avrupa Birliği Hukuku II 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Cenk KESKİN cenkkeskin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avrupa Birliği'nin işleyişinde entegrasyonda rol oynayan Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması, malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı lle AB Rekabet Hukuku prensiplerinin ve Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadlarının incelenmesi sonucunda Birlik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İçtihatlar ışığında AB Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması (1)
2 Temel Hak ve Özgürlüklerin korunmasının teorik gelişimi (2)
3 AB’de malların serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (1)
4 AB’de malların serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (2)
5 AB’de kişilerin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (1)
6 AB’de kişilerin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (2)
7 AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (1)
8 AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (2)
9 AB’de sermayenin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (1)
10 AB’de sermayenin serbest dolaşımı teorisi - temel prensipler (2)
11 AB Rekabet Hukuku ve Politikası - temel rekabet hukuku prensipleri
12 AB Rekabet Hukuku ve Politikası - fiyat belirleme yasağı
13 AB Rekabet Hukuku ve Politikası - yoğunlaşmalar
14 AB Rekabet Hukuku ve Politikası - devlet yardımları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İçtihatlar ışığında AB Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması (2)
2 İçtihatlar ışığında AB Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması (2)
3 AB’de malların serbest dolaşımı ile ilgili mahkeme kararları (1)
4 AB’de malların serbest dolaşımı ile ilgili mahkeme kararları (2)
5 AB’de kişilerin serbest dolaşımı alanında mahkeme kararları (1)
6 AB’de kişilerin serbest dolaşımı alanında mahkeme kararları (2)
7 AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı, alanında mahkeme kararları (1)
8 AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı, alanında mahkeme kararları (2)
9 AB’de sermayenin serbest dolaşımı, alanında mahkeme kararları (1)
10 AB’de sermayenin serbest dolaşımı, alanında mahkeme kararları (2)
11 AB Rekabet Hukuku ve Politikası içtihadları - ABD - AB karşılaştırması
12 AB Rekabet Hukuku ve Politikası içtihadları - Fiyat belirleme
13 AB Rekabet Hukuku ve Politikası içtihadları - yoğunlaşmalar
14 AB Rekabet Hukuku ve Politikası içtihadları - devlet yardımları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 200 200
Toplam İş Yükü 292
Toplam İş Yükü / 25 11,68
Dersin AKTS Kredisi 12
Scroll to Top