Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Ortadoğu Etütleri(RI316)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI316 Ortadoğu Etütleri 8 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga BİLENER tbilener@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler disiplininde en fazla incelenmiş bölgelerinden olan Ortadoğu’nun tarihi, ekonomik, siyasi ve jeopolitik özelliklerini öğretmek ve bu bölge etüdü üzerinden uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramlarının ve analiz yöntemlerinin kullanımına örnekler getirmek.
İçerik Bkz. Haftalık plan
Dersin Öğrenme Çıktıları Ortadoğu coğrafyasıyla ilintili temel kavram, aktör ve bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeli
Ortadoğu bölgesinin tarihine hakim olabilmeli
Ortadoğu bölgesinin toplumsal yapısına hakim olabilmeli
Ortadoğu’daki siyasal rejimlerin gelişimini öğrenmeli
Bölgedeki güncel gelişmeleri tarihsel arka plan ışığında değerlendirebilmeli
Bölgeyle ilintili bir tema üzerine uzmanlaşabilmeli
Bölgedeki oyuncuların dış politikalarını yorumlayabilmeli
Uluslararası sistemin bölge üzerindeki etkilerini kavrayabilmeli
Ortadoğu hakkında, Galatasaray Üniversitesi’nin eğitim dili olan, Fransızca kaleme alınmış metinleri okuyabilmek ve bölge hakkında Fransızca kendini ifade edebilmek
Dışişleri Bakanlığı giriş sınavında başarılı olmayı sağlayacak donanıma sahip olmak
Öğretim Yöntemleri Sunum, Soru-Cevap, Katılımcı Tartışma
Kaynaklar ATTIAS, Jean–Christophe, BENBASSA Esther. Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, Çev Nihal Önol, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002.
BISHARA, Marvan. Palestine/Israël : la paix ou l’apartheid, Paris, Editions La Découverte, 2001.
CORM, Geoges. L’Europe et l’Orient, La Découverte, Paris, 1989.
CLOAREC, Vincent. Le Moyen-Orient au 20ème siècle, Colin, Paris, 2003.
ÇARKOĞLU, Ali; EDER, Mine; KİRİŞÇİ, Kemal. The Political Economy of Regional Cooperation in the Middle East, London & New York, Routledge, 1998.
DEDEOĞLU, Beril. Ortadoğu Üzerine Notlar, Derin Yayınları, İstanbul, 2002.
EICKELMAN, Dale F. The Middle East and Central Asia: An Anthropological Appoach, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1998.
HOURANI, Albert. A History of Arab Peoples, New York, Warner Books, 1992.
JANKOWSKI, James. Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, New York, Columbia University Press, 1997.
JOXE, Alain. L’Empire du Chaos, La Découverte, Paris, 2002.
KAREL, William; RUCKER, Laurent. Une terre deux foix promises: Cinquante ans d’histoire racontée par ceux qui l’ont faite, Editions Gallimard, 2000.
KHALIDI, Rashid; ANDERSON, Lisa. The Origins of Arab Nationalism, New York, Columbia University Press, 1991.
LEWIS Bernard. The shaping of the modern Middle East, New York & Oxford, Oxford University Press, 1994.
SALAME, Ghassan. Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994.
SAVIR, Uri. Les 1100 jours qui ont changé le Moyen-Orient, Odile Jacob, Paris, 1998.
SPAGNOLO, John. Problems of the Modern Middle East in Historical Perspective, Oxford, Ithaca, 1992.
THOBIE, Jacques. Impérialismes et le Moyen-Orient de 1914 à nos jours, Messidor, Paris, 1985.
YAPP, M.E. The Near East since the First World War, London, Longman, 1996.
ZUBAIDA, Sami. Islam, the People and the State: Essays on Political ideas and movements in the Middle East, London, I. B. Tauris, 1993.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders tanıtımı ve giriş
2 Ortadoğu'da Etnik ve Dinsel Gruplar
3 Tarihi Arka Plan I "Doğu Sorunu"na kadar Ortadoğu
4 Tarihi Arka Plan II "Doğu Sorunu"
5 Siyonizm ve Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu
6 İki Savaş Arası Ortadoğu: Mandalar Dönemi
7 Vize Sınavı
8 Filistin-İsrail Sorunu (1948-1987)
9 Filistin-İsrail Sorunu (1987'den günümüze)
10 1945 Sonrası İran
11 1945 Sonrası ırak
12 1945 Sonrası Mısır
13 Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri
14 Ortadoğu'da İç Savaşlar: Suriye ve Yemen
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 60
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20 40
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top