Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri(R399)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
R399 Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri 8 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki tarihsel, coğrafi, kültürel, ekonomik ve politik ilişkiler geçmişten günümüze ele alınacaktır.
İçerik Bkz. Ders Akışı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Olivier Roy: Orta Asya’da Milletlerin İmal Edilişi
2. Ahmed Raşid: Orta Asya’nın Dirilişi
3. İsmail Hakkı Danişmend: Türkler
4. Jean Paul Roux: Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz’e 2000 Yıl
5. Hilmi Ziya Ülken: Türk Tefekkürü Tarihi
6. Lutz Kleveman: Yeni Büyük Oyun Orta Asya’da Kan ve Petrol
7. Jean Paul Roux: Orta Asya
8. Jacob M.Landau: Pantürkizm
9. Craig Calhoun: Milliyetçilik
10. Esedullah Oguz: Türkmenistan
11. Emine Gürsoy Naskali: Stalin ve Türk Dünyası
12. Yusuf Akçura: Üç tarz-ı Siyaset
13. Mohammad Reza Djalili: Orta Asya
14. Ali Faik Demir-Nebahat Çomak: Şamanizm ve Türk Dünyası
15. ASAM Özel sayıları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Orta Asya ve Coğrafya
3 Türk tarihinde devlet ve gelenek
4 Türklerde din ve inançlar
5 Türkler ve Liderler
6 Türk milliyetçiliği
7 Vize
8 SSCB’nin Türkler politikası
9 Kafkaslarda Türkler
10 Doğu Türkistan
11 Kazakistan
12 Özbekistan
13 Kırgızistan
14 Türkmenistan
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top