Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

AB - Türkiye İlişkileri(RI312)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI312 AB - Türkiye İlişkileri 8 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe SEZGİN dalkilic1958@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin başlıca amacı 1963’ten günümüze kadar TC-AB ilişkilerinin yüksek lisans düzeyinde işlenmesidir. Bu çerçevede, öğrencilere TC-AB ilişkilerinin iki farklı mantık düzleminde ele alınması gerektiği vurgulanacaktır. Birinci mantık ortaklık (associaton) mantığı olup 1963-1999 arasını kapsamaktadır. İkinci mantık ise tam üyelik ya da katılım (adhesion) mantığı olup 1999 sonrası dönemi kapsamaktadır. Öğrenciler bu iki mantıkta yer alan çeşitli konularda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Bkz. Ders Akışı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci :

1) AB-Türkiye ortaklık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Türkiye'nin AB'ye katılım süreci hakkında bilgi sahibi olur.
3) Türkiye-AB ilişkilerine ait resmi belgler ve kurumsal yapı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Seanslar büyük oranda ders anlatımı ve haftalık okumalar etrafında gerçekleştirilecek tartışmalardan oluşmaktadır. Bu iki unsur öğrencilerin derse devam ve metinlerin okunması konusunda titizlik göstermelerini gerektirmektedir. Okunacak metinlerle ilgili açıklamalar ders saatinde haftalık olarak verilecektir.
Kaynaklar TÜRKÇE
Ders notları
Avrupa Birliği El Kitabı, Merkez Bankası yay., 1995, Ankara
BİRAND, M. Ali (2000), Türkiye’nin Ortak Pazar Macerası, Doğan yay., İstanbul.
CAN, H. Özen, Ç (2005), Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara
KABAALIOĞLU, H. (1997), Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunu, Yeditepe Üniv. Yay., Istanbul
KARLUK, S. Rıdvan, (2002)Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Beta, İstanbul
ÖZDEMİR, H (2000), Gümrük Birliği ve değerlendirmesi, Nobel, Ankara
ÖZEN, Ç. (2002), Türkiye Avrupa Topluluğu İlişkileri ve Tam üyelik perspektifinden Gümrük Birliği, Ceylan yay., İzmir.
SOĞUK, H (2000), Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisi üzerindeki etkileri, İKV yay., İstanbul.

FRANSIZCA

CAILLIAU, D., (1999), L’Union douanière entre l’Union européenne et la Turquie et ses perspectives, Septentrion, Paris
Diğer Okuma Malzemeleri

Konuyla ilgili diğer süreli yayınlar ve kitaplar


Önemli Web Adresleri

Avrupa Birliği:

www.europa.eu.int

Bu adres Avrupa Birliği’nin resmi web sayfası olup Avrupa Birliği’nin tüm resmi dokümanlarını bu sayfada bulmak mümkündür. Site kaynak bakımından oldukça zengin olup, Avrupa Birliği kurumları tarafından yayınlanan her türlü bilgi ya da belgeyi en detaylı bir şekilde içermektedir.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği:

www.abgs.gov.tr

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin resmi web sayfası olup bu sitede Türkiye-Avrupa ilişkilerine ilişkin her türlü bilgi ya da belgeyi bulmak mümkündür.

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu:

www.cec.deltur.eu.int

Bu site de Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonunun web sayfası olup gene bu sitede ikili ilişkilere ilişkin pek çok dokümanın hem Türkçesini hem de İngilizcesini bulmak mümkündür.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Türkiye’nin batı bloku tercihi ve AET ile ilk görüşmeler
2 Ankara anlaşması’nda gümrük birliğinin kurulması için öngörülen aşamaların analizi
3 Katma Protokolde gümrük birliğinin kurulması için getirilen detaylı düzenlemenin analizi
4 Gümrük Birliği kararı ve bu kararın analizi
5 Avrupa Birliği’nin genişleme süreci ve bu süreçte Türkiye’nin durumu
6 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nin değerlendirilmesi
7 Ekim 2001 Anayasa değişiklikleri ve bu değişikliklerin değerlendirilmesi
8 I, II. ve III. Uyum Paketleri ve bu paketlerin getirdiği değişikliklerin değerlendirilmesi
9 IV. ve V. Uyum Paketleri ve bu paketlerin getirdiği değişikliklerin değerlendirilmesi
10 -VI. ve VII. Uyum Paketleri
11 Görüşmelerin başlaması için 17 Aralık 2004 tarihli Zirvede alınan karar
12 Müzakerelerin yürütülmesi sürecine ilişkin değerlendirmeler
13 Müzakereye açılamayan fasıllar ve nedenleri
14 Türkiye'nin üyeliğinin önündeki engeller
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top