Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları(RI402)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI402 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 8 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders çerçevesinde 2.Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarki dış politik sorunlar değerlendirilmektedir.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1-Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası
2-Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :1, 1919-1980
3-Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :2, 1980-2001
4-Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikası
5-Ali Faik Demir, Türk Dış Politikasında Liderler
6-Hüseyin Bağcı, Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası
7-Selim Deringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Dış Politikası
8-Şükrü Gürel, Kıbrıs Tarihi C.1 ve C :2
9-Hasret Çomak, 21.Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi
10-Faruk Sönmezoğlu, Değişen Dünya ve Türkiye
11-Mustafa Aydın-Çagrı Erhan, Beş Deniz Havzasında Türkiye
12-Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya
13-Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya
14-Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne AB
15-Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası
16-Alain Gresh-Dominique Vidal, Ortadoğu Mezopotamya’dan Körfez Savaşına
17-Nikolaos Van Dam, Suriyede İktidar Mücadelesi
18-Mohammad Reza Djalili, İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi
19-Semih Vaner, Türk Yunan Uyuşmazlığı
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 2.Dünya Savaşı
3 Savaş Sonrası Yeni Dünya Dengeleri
4 Demokrat Parti Türkiye-Ortadoğu İlişkileri
5 Demokrat Parti Türkiye-SSCB ilişkileri
6 Demokrat Parti Türkiye-ABD ilişkileri
7 Demokrat Parti Türkiye-Avrupa ilişkileri
8 Vize Sınavı
9 Kıbrıs Sorunu
10 Türkiye-Yunanistan İlişkileri
11 Türkiye’nin ABD ve Rusya ile ilişkileri
12 Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri
13 Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran ilişkileri
14 Türkiye’nin AB ile ilişkileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top