Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması(RI438)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI438 İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması 6 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı A) İnsan hakları kavramının esaslarının irdelenmesi ve hukuk,tarih, felsefe ve politikayı da kapsayan disiplinlerarası niteliğinin vurgulanması B) Küresel ve bölgesel insan hakları rejim ve mekanizmalarının tanıtılması C) İnsan hakları alanında uluslararası bir kariyere hazırlık yapılması
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar a) Önerilen temel kaynaklar
• ALSTON Philip (ed.), Union européenne et les droits de l’homme
• ALSTON Philip (ed.), Non-state actors and human rights
• ALSTON Philip (ed.), The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring
• ARDANT Philippe, Les textes sur les droits de l’homme
• BERGER Vincent (éd.), Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
• BUIRETTE Patricia, Le droit international humanitaire
• DINSTEIN Yoram and TABORY Mala (eds.), The Protection of Minorities and Human Rights
• DONNELLY Jack, International Human Rights
• DORMENVAL Agnès, Procédure onusienne de mise en oeuvre des droits de l’homme: limites ou défauts
• DUNNE Tim and WHEELER Nicholas J.(eds.), Human Rights in Global Politics
• FORSYTHE David P.(ed.), Encyclopedia of Human Rights 5 vol.
• FORSYTHE David P.(ed.), Human Rights and Development: International Views
• FORSYTHE David P. (ed.), Human Rights and Comparative Foreign Policy
• MARGUENOD Jean Marie, La Cour européenne des droits de l’homme

b)Makaleler
• Eric Neumayer, “Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?”, 2005, Journal of Conflict Resolution, 49(6), 925-953
• James Lebovic and Eric Voeten, “The Politics of Shame: The Condemnation of Country Human Rights Practices in the UNHRC”, 2006, International Studies Quarterly, 50(4): 861-888
• Andrew Moravcsik, “The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe”, 2000, International Organization, 54(2): 217-252
• James Raymond Vreeland, “”Political Institutions and Human Rights: Why Dictatorships enter into the UN Convention against Torture”,2008, International Organization, 62(1):65-101
• Jon C. Pevehouse” Democracy from the Outside-In? International Organizations and Democratization”, 2002, International Organization, 56(3):515-549

c)Listedeki Uluslararası Örgütlerin web sayfaları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve insan hakları kavramının tarihsel gelişimi
2 İnsan haklarının uluslararasılaşması
3 BM Sistemi ve insan hakları 1
4 BM Sistemi ve insan hakları 2
5 Avrupa insan hakları sistemi a) Avrupa Konseyi
6 Avrupa Birliği
7 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
8 Vize
9 Amerikalılararası insan hakları sistemi
10 Afrika insan hakları sistemi
11 Uluslararası insancıl hukuk: Uluslararası Kızılhaç Komitesi
12 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve insan hakları
13 İnsan Hakları Diplomasisi
14 Tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top