Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Latin Amerika Etütleri(RI434)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI434 Latin Amerika Etütleri 6 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Latin Amerika ülkelerinin ortak siyasi tarihlerini, toplumsal, siyasal ve ekonomik özelliklerini tanıtmaktır. Ayrıca yapısalcılık ve bağımlılık teorik yaklaşımlarının ideolojik uzantısı olan kalkınmacılık ve bunun bölgenin dış politika tercihlerindeki yansımaları, demokratikleşme sorunları incelenmektedir. İkili ve bölgesel ilişkiler, bütünleşme çabaları ve bölge ülkelerinin güncel küresel siyasetindeki yerleri açıklanmaktadır.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Latin Amerika’nın sosyo-ekonomik ve siyasal özelliklerini kavramak
2) Toplumsal yapı-uluslararası sistem bağlamında kalkınma modeli kavramını öğrenmek
3) Ekonomik kalkınma-ulusararası aktör olabilme bağlantısını kurmak
4) Latin Amerika ülkelerinin genel küresel konumunu değerlendirebilmek
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Victor Bulmer-Thomas (Ed), The Economic History of Latin America since Independence, 2nd ed.. -- New York : Cambridge University Press, 2003
George Couffignal, La nouvelle Amérique latine, Nouveaux Débats, Presses de Sciences Po, 2013
Olivier Dabène, Amérique latine au 20e siècle, Paris: Armand Colin, 2001
Olivier Dabène, Atlas de l’Amérique latine: le continent de toutes le révolutions, Editions Autrement, 2012
Frank O. Mora and Jeanne A.K. Hey (Eds), Latin American and Caribbean Foreign Policy, Lanham, Md. ; Oxford : Rowman & Littlefield, 2003
Alain Rouquié, Amérique latine. Extrême Occident, Editions du Seuil, Paris, 1998
Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline, An Introduction to Latin American Politics and Development, London : Westview Press, 2001
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Latin Amerika kavramının ortaya çıkışı
2 Latin Amerika'nın Siyasi Tarihi - Latin Amerika kimliğinin çok boyutlu ve tartışmalı özellikleri
3 - Nüfus özellikleri ve sömürgecilik döneminin etkileri - Bağımsızlık yüzyılı ve ABD'nin müdahaleleri
4 - XX. yy'nin başında ayaklanmalar ve devrimler - 1940lı ve 50li yıllarda popülizm ve milliyetçilik
5 - Küba Devrimi ve Şili askeri darbesi: Devrim - Karşı-devrim diyalektiği - Ekonomik ve siyasal dönüşümler çağı
6 Latin Amerika'da toplumsal ve siyasal yapılar
7 - Çıkar grupları: "Geleneksel oligarşi"den yeni toplumsal hareketlere
8 - Siyasi partiler - Siyasi rejimler ve sürmekte olan güçler ayrılığı sorunu
9 - Uzun bir demokratikleşme süreci: Popülizm, neoliberalizm ve XXI. yy. sosyalizmi
10 Latin Amerika'da ekonomik yapılar - Latin Amerika'dan kaynaklanan kalkınma kuramları: yapısalcılık ve bağımlılık ekolü
11 - İthal ikameci sanayileşme politikaları - Borç sarmalı ve uluslararası müdahaleler
12 - Piyasa ekonomisine geçiş ve yeni kalkınma ve büyüme stratejileri - Bölgeselleşme girişimleri (MERCOSUR/UNASUR, ALBA ve FTAA)
13 Küresel siyasette Latin Amerika - ABD ve AB ile ilişkiler
14 - Çin ve Rusya: yeni askeri ve ekonomik ortaklar? Küresel siyasete alternatif bakışlar? Proaktif diplomasi ve Güney-Güney işbirliği
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 2 10 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top