Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Kuramları(RI302)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI302 Uluslararası İlişkiler Kuramları 6 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Menent SAVAŞ CAZALA menento@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler kuramlarına ilişkin derin bilgi altyapısı sağlamak ve öğrencilere uluslararası olayların analitik incelenmesi amacıyla bilimsel çalışma olanağı yaratmak.
İçerik Uluslararası ilişkiler disiplinin doğuşundan itibaren hakim olan teorik okulları (Realizm, İdealizm, Liberal yaklaşımlar, vs.) etüd etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları Kuramsal ve kavramsal altyapının kurulması yanı sıra bu bilgilerin uluslararası ilişkilerin tarihsel ve güncel olaylarına uygulanmasını sağlamak.
Öğretim Yöntemleri İnteraktif ders aktarımı yanı sıra siyasal tarih ve kavramsal metin analizlerine yönelik ödevler.
Kaynaklar • E. Luard, Basic Texts in International Relations, London, Macmillan, 1992.
• J. Dougherty et R. Pfaltzgraff, Jr., Contending theories of international relations, N.Y., Harper and Row, 1990.
• M. Donelan, Elements in international political theory, Oxford, Clarendon Paperbacks, Oxford Uni. Press, 1992.
• R. Jackson ve G. Sorensen, Introduction to International Relations, Oxford, Oxford Univ. Press, 2001.
• C. Kegley, Controversies in international relations theory, Realism and the Neoliberal Challenge, N.Y., St. Martins Press, 1995.
• P.R. Viotti et M.V. Kauppi, International Relations Theory, N.Y., Macmillan, 1993.
• J.A. Vasquez, The Power of Power Politics, Cambridge, Cambridge Uni. Press, 1998.
• Jean-Jacques Roche, Théories des relations internationales, 4. éd. Paris, Montchrestien, 2001.
• Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sc. Po., 2002.
• F. Sönmezoglu, Uluslararası Iliskiler ve Dıs Politika, Istanbul, Filiz Yay., 1995.
• Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Alfa yay., 2002.
• A. Eralp (derl.), Devlet, Sistem ve Kimlik, Istanbul, Iletisim Yay., 1996.
• Deniz Ülke Arıbogan, Kabileden Küresellesmeye, Istanbul, Sarmal Yay., 1999.
• Dergiler : International Organizations; International Security; International Affairs, Review of International Studies; World Politics; Journal of Conflict Resolution; Journal of Theoretical Politics, ...
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası ilişkilerde genel paradigmalar - idealizm ve realizm
2 Teori ve tarih okumaları
3 Morgenthau ve klasik realizm
4 Davranışsalcılık ve sistem yaklaşımı
5 Transnasyonalistler
6 Paradigma tartışmaları
7 Rosenau ve küreselleşmeci tartışmalar
8 İngiliz okulu
9 Arayıl sınavı
10 Neo-realizm ve neo-liberalizm
11 Neo-marksist yaklaşımlar ve Bağımlılık okulu
12 Fukuyama - Huntington - Soğuk Savaş sonrası tartışmalar
13 Eleştirel Yaklaşımlar
14 Konstrüktivizm ve 11 Eylül sonrası tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top