Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası İktisat(RI208)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI208 Uluslararası İktisat 4 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet Emin ARDA mehmarda@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ticaret ve uluslararası parasal ilişkileri açıklayan temel teorilerin kavranmasını sağlamak ve güncel ekonomik sorunların anlaşılmasına ışık tutmak.
İçerik Uluslararası Ticaret Teorileri, Ticaret Politikaları ,Ticaret ve Ödemeler Dengesi, Yatırımlar Sermaye hareketleri. Ödemeler Dengesi ve parasal mekanizma, Döviz kuru Teorileri ve Uluslararası Para Sistemi
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu dersin sonunda,
Uluslararası ticaretin nedenlerini açıklayan teorileri kavrayabilir,
Ödemeler Bilançosu işlemlerinin kayıt esaslarını anlayabilir, uluslararası bilançoları karşılaştırabilir ve yorum yapabilir,
Açık-ekonomi makroiktisadı çerçevesinde uluslararası ekonominin sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını kavrayabilir,
Bu sorunların temelindeki zayıfllıkların teorik baglantılarını kurabilir,
Uluslararası para sisteminin sorunlarını kavrayabilir ve tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Ders dokumanı ve makale listesi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü .
2 Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar: Mukayeseli Üstünlükler- Ricardo Modeli
3 Ölçek ekonomileri ve Ticaret
4 Aksak Piyasalar ve Ticaret
5 Uluslarararası Ticarette Denge
6 Faktör Donanım Teorisi: Hecksher-Ohlin-Samuelson Model
7 Tarifeler ve Uluslarası Ticaret Teorisi: Ticarette Kısıtlamalar, Korumacı Politikalar
8 Çok Uluslu Şirketler ve Yeni Coğrafi İktisat
9 Ödemeler Dengesi ve Parasal Mekanizma
10 Açık Ekonomilerde Ulusal Bütce ve Ödemeler Dengesi
11 Döviz Kurları ve Uluslararası Parasal Denge
12 Uluslararası Sermaye Hareketleri
13 Uluslararası Faktörler Hareketleri
14 Uluslararası İşgücü Göçü ve Kalkınma Sorunları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 10 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 10 5
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 22 16
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 10 2 20
Sunum 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 2 1 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 3 3
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 143
Toplam İş Yükü / 25 5,72
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top