Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Siyasi Gündem II(RI112)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI112 Uluslararası Siyasi Gündem II 2 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı RI 111 kodlu Uluslararası Siyasi Gündem-I dersinin devamı ve gelişmiş olan bu dersin amacı, ilk dönemde verilen temel Uluslararası İlişkiler disiplini temelini kuvvetlendirmek ve öğrencileri başında Uluslararası Politika, Siyasal Tarih, Türk Dış Politikası gibi derslerin bulunduğu gelecek dönem derslerine hazırlamak amacını gütmektedir.
İçerik Bu ders çerçevesinde, uluslararası siyasi gündem, dünyanın jeopolitik bölgeleri üzerinden analiz edilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:
- Dünyanın siyasi haritasını kavrarlar;
- Dönem içinde yapacakları çalışmalarla "olaylı dünya atlası" oluştururlar;
- İçinde yaşadığımız dünyayı tüm dinamikleriyle kavrama ve anlamlandırma becerisi elde ederler;
- Sonraki dönemlerin dersleri ve bölgesel etütler için temel edinirler.
Öğretim Yöntemleri Dersin temel yöntemi, çok çeşitli bir görsel-yazılı materyal üzerinden uluslararası siyasi gündeme dair analiz ve tartışma yapmaya dayanır. Dersten sorumlu öğretim üyesinin temel kavram ve tarihsel arka planı anlatmasının ardından, gündem belgeseller, tartışmalar vb. materyalle desteklenerek değerlendirilir. Öğrenciler, beşinci haftadan itibaren, Türkiye'nin ele alınan her bölgeye dair politikasıyla ilgili literatür araştırması yaparlar. Bu literatürden bir makale veya bir kitap seçip, seçtikleri makale/ kitap üzerinden ilgili bölgelerde nasıl bir politika izlendiğine dair 2-3 sayfalık bir deneme yazarlar.
Kaynaklar GENEL (JEOPOLİTİKA)
BONIFACE, Pascal, La géopolitique: 48 Fiches pour comprendre l’actualité, Eyrolles, 2018, 200 p.
DEFARGES, Philippe Moreau, La géopolitique pour les nuls, First, 2016, 316 p.
- GENTELLE, Pierre (dir.), Géopolitique du monde contemporain, Etats, continents,
puissances, Paris: Nathan, 2008, 287 p.
- ZAJEC, Olivier, Introduction à l'analyse géopolitique: Histoire, outils, méthodes, Paris: Editions du Rocher, 2018, 272 p.

AFRİKA (KUZEY AFRİKA, SAHRAALTI AFRİKA)VE ORTADOĞU
- D’ALMEIDA-Topor, Hélène, L’Afrique du 20e siècle à nos jours, Paris: Armand Colin, 2013, 412 p.
- DUBRESSON, Alain; MOREAU, Sophie Moreau; RAISON, Jean-Pierre; STECK, Jean-Fabien, L’Afrique subsaharienne: une géographie du changement, Paris: Armand Colin, 2012, 3e édition, 272 p.
- DUPONT, Anne-Laure; JAOUEN, Catherine Mayeur; VERDEIL, Chantal, Histoire du Moyen-Orient. Du XIXe siècle à nos jours, Paris: Armand Colin, 2016, 472 p.
- FANON, Frantz, Les damnés de la terre, Paris: La Découverte, 2004, 311 p. (Türkçe’de: Yeryüzünün Lanetlileri, Çeviri: Şen Süer (Kaya)i İstanbul: Versus, 2016, 314 p.
- HOUOT, Clotilde, Moyen-Orient et Occident au XXe siècle, Bréal, février 2019, 140 p.
- JOSSERAN, Tancrède, Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, Paris: Presses Universitaires de France, 2016, 2e édition, 200 p.
- LUGAN, Bernard, Histoire de l’Afrique du Nord: Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Des origines à nos jours, Paris: Editions du Rocher, 2016, 736 p.
- THOMAS, Frédéric, Moyen-Orient et Afrique du Nord : Etat des luttes, Editions Syllepse, 2019.
ASYA-PASİFİK
BESANGER, Serge; SHULDERS, Guy-P., GUNGWU, Wang, Les relations internationales en Asie-Pacifique, Paris: Alban, 2004, 206 p.
COURMONT, Barthélémy, La tentation de l’Orient. Une nouvelle politique américaine en Asie-Pacifique, Septentrion, 2010- 756 p.
SABOURET, Jean-François, L’Asie-Monde. Chroniques sur l’Asie et le Pacifique 2002-2011, Paris: CNRS, 2011, 600 p.
SOPPELSA, Jacques, Géopolitique de l’Asie-Pacifique, Ellipse Marketing, 2001, 112 p.
TERTRAIS, Hugues, Asie-Pacifique au XXe siècle, Paris : Armand Collin, 2015, 192 p.
AVRASYA
- BRUNEAU, Michel, L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, Paris: CNRS Editions, 2018, 400 p.
- GRANDPERRIER, Catherine, L’Eurasie - Perspectives et enjeux géopolitiques, Paris: Editions l’Harmattan, 2012, 120 p.
A consulter: Géopolitique de l’Eurosie: un enjeu majeur: https://www.diploweb.com/p801f.htm
AVRUPA
CARPENTIER, Jean; LEBRUN, François, Histoire de l’Europe, Paris: Point, 2014, 672 p.
- CHARLE, Christophe; ROCHE, Daniel (dir.), L’Europe: Encyclopédie historique, Actes Sud Editions, 2018, 2397 p.
FAUQUIER, Michel, Une histoire de l’Europe: Aux sources de notre monde, Paris: Editions du Rocher, 2018, 752 p.
- SANTAMARIA, Frédéric et alii.., Géopolitique de l’Europe, Editions Nathan, 2017, 400 p.
VERLUISE, Pierre, Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Union européenne: A l’heure du Brexit, Ellectre, 2018, 168 p.
LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER
- CHAUNU, Pierre, Histoire de l’Amérique latine, Paris: Presses Universitaires de France, 2011, 3e édition ,272 p.
- GALENO; Eduardo, Les veines ouvertes de l’Amérique latine, Traduit par Claude Couffon, Paris: Pocket, 2001, 480 p. (Türkçe’de: Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Çeviri: Roza Hakmen, Atillâ Tokatlı, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, ikinci baskı)
- SCHMIT, Simon, Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Amérique latine: Un sous-continent en pleine transition politique, énergétique et commerciale. Dossiers et fiches pays, Diploweb, 2017, 111 p.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve Giriş
2 Jeopolitika: Tanım ve Tarihçe
3 Güncel Dünyanın Tanzimi: Sayılar, Veriler
4 Dünyanın Büyük Bölgeleri: Aktörler, Temalar, Sorunlar, Çatışmalar
5 Avrupa
6 MENA Bölgesi
7 AVRASYA
8 ASYA-PASİFİK
9 VİZE SINAVI
10 Kuzey Amerika
11 Latin/ Güney Amerika ve Karayipler - I
12 Latin ve Güney Amerika - II: Bir Başka Bakış
13 Sahraaltı Afrika
14 Uzay
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Kısa Sınavlar 7 15
Toplam 8 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 7 8 56
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top