Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Makroekonomi(RI122)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI122 Makroekonomi 2 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Beyza ÇAĞATAY TEKİN btekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Makroekonominin başlıca konu ve kavramlarını uygulamalı olarak öğrenmek
İçerik 1. Makroekonomik veriler : lmilli gelir ; hayat pahalılığı ölçümü
2. Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme ; tasarruf, yatırım ve finansal sistem ; işsizlik
3. Uzun vadede para ve fiyatlar : lparasal sistem ; enflasyon
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. N. Gregory Mankiw, Principes de l’Economie (traduit de « Principles of Economics »), Economica, 1998.

2. J. Stiglitz, Principes d’économie moderne, De Boeck Université, 2000.
3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Economics, McGraw-Hill, 2003.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Makroekonomik veriler : milli gelir
2 Makroekonomik veriler : milli gelir
3 Makroekonomik veriler : hayat pahalılığını ölçmek
4 Makroekonomik veriler : hayat pahalılığını ölçmek
5 Vize sınavı
6 Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme
7 Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme
8 Uzun vadede reel ekonomi : tasarruf, yatırım ve finansal sistem
9 Uzun vadede reel ekonomi : tasarruf, yatırım ve finansal sistem
10 Uzun vadede reel ekonomi : işsizlik
11 Uzun vadede para ve fiyat : parasal sistem
12 Uzun vadede para ve fiyat : parasal sistem
13 Uzun vadede para ve fiyat : enflasyon
14 Uzun vadede para ve fiyat : enflasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 50 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 50 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 25 1,84
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top