Sosyoloji Lisans Programı

Kapitalizm Öncesi Avrupa'da Sosyal Değişme(SOC313)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC313 Kapitalizm Öncesi Avrupa'da Sosyal Değişme 7 6 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı ÖKTEN GÜLSOY nokten@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Batı Avrupa’nın kapitalist dönüşüm ve modern dönem öncesindeki toplumsal dinamikleri tanımlamak.
İçerik Feodal dönem Avrupa’sının toplumsal tarihsel özelliklerinin ve modern devleti önceleyen oluşumların araştırılacağı ders, kapitalizme geçiş, iktisadi alanın özerkleşmesi, sekülerleşme tartışmalarına da eğilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumsal oluşum olarak feodalitenin özellikleri, Katolik Kilisesi’nin siyasal ve toplumsal etkileri, modern devleti önceleyen oluşumlar ve toplumsal hareketlerin doğuşu.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta öğrencilerin tartışmalar aracılığıyla derse katılımı, film gösterimi, makale ve kitap bölümlerinin okunması, ppt sunumlar
Kaynaklar Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, Flammarion, 1987, pp. 347-373.
Jean-François Lemarignier, La France médiévale - Institutions et société, Armand Colin, pp. 99- 161.
Georges Duby, Guerriers et Paysans, Gallimard, Paris, 1973, pp.41-59.
Georges Duby,Les Trois Ordres ou l'Imaginaire du féodalisme, Gallimard, 1978, pp.99-104.
Marc Bloch, La société féodale, Albin Michel, 1989, pp.209-269.
Perry Anderson, L'Etat absolutiste de ses origines et ses voies I, Paris, Maspero, 1978, pp.15-43.
Perry Anderson, L'Etat absolutiste de ses origines et ses voies II, Paris, Maspero, 1978, pp.290-327

The Crusades: Islamic Perspectives, Carole Hillenbrand. New York: Routledge, 2000, pp.257-301
Amin Maalouf, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, YKY,Istanbul
Umberto Eco, Ortaçağı Düşlemek, Can Yayınları, 1997.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve tanıtım
2 Tarihsel Arka Plan : Barbarların istilası ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşü
3 Ortaçağda dinler ve toplum
4 Feodal Avrupa’nın toplumsal yapısı
5 Feodalizm mi sadece derebeylik mi ?
6 Önemli bir parantez : Haçlı Seferleri
7 Ara sınav
8 Film Gösterimi
9 Feodalizmden kapitalizme geçiş tartışması
10 Dünya ekonomisinin başlangıcı
11 Mutlakiyetçi rejimlerin yükselişi
12 Doğu Avrupa’da mutlakiyetçi rejimler
13 1848 : Halkların ilkbaharı
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top