Matematik Lisans Programı

Bitirme Projesi I(MAT497)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT497 Bitirme Projesi I 7 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşegül ULUS aulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Galatasaray Üniversitesi, Matematik bölümü son sınıf öğrencilerinin birinci dönem alacakları zorunlu derstir.
Bitirme projesi, proje danışmanı ve öğrenci tarafından seçilen bir konuda saptanan bir konu hakkında bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amacıyla yaptırılır.
Bu dersin sorumlusu, yarıyıl başlamadan önce bölümde görevli hocalardan yeteri kadar bitirme projesi konusu ister. Öğrenciler proje konusu için konuyu veren hocanın onayını alarak konu seçimini yapar. Bitirme projesi çalışmaları konuyu veren hoca tarafından programlanır ve yürütülür.
İçerik Öğrenci, dersin hocası tarafından belirlenen tarihlerde teslim edilmek üzere ilk dönem bir ara rapor ve ikinci dönem bir ara rapor ve bir son rapor hazırlar. Dokümanlar, derste belirlenen Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmalıdır. Öğrenci, ikinci dönemin sonunda, Bölüm Başkanlığının duyurduğu tarihlerde projenin özet niteliğini taşıyan sunumunu yapmalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Çalışma konusunu oluşturan karmaşık bir problemi açıkça tanımlayabilir ve yazın taraması yapabilir.
2. Tanımlanan problemin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirebilir ve/veya kullanabilir.
3. Tanımlanan problemi modelleyebilir, deney tasarlayabilir, veri toplayabilir, sonuçlarını analiz edebilir ve yorumlayabilir.
4. Etik yazım ilkelerine uygun bir şekilde rapor yazabilir ve etkili sunum yapabilir.
5. Bireysel veya disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir.
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze, bitirme ödevi danışmanı ile beraber çalışma.

Değerlendirme Esasları: Öğrencinin hazırladığı ara rapor aşağıdaki ölçütler ışığında danışmanı tarafından değerlendirilir ve toplam notun %50’sini oluşturur.
• Proje konusu ve kapsamı, • Danışmanı ile düzenli görüşmeler, • Proje çalışmasındaki ilerlemeler,
Öğrencinin hazırladığı ara rapor aşağıdaki ölçütler ışığında dersin hocası tarafından değerlendirilir ve toplam notun %50’sini oluşturur • Raporun içeriği (akademik yazın araştırması, problem tanımı, yöntem, uygulama, değerlendirme ve sonuçlar, kaynakça).
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Raporlar 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 11 11
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 1 6 6
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 185
Toplam İş Yükü / 25 7,40
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top