Matematik Lisans Programı

Türkçe I(MAT291)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT291 Türkçe I 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Neslihan ÇELİK ncelik@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin dillerin oluşum süreçleri ile ilgili bilgi sahip olması ve bu temelde Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmesi.
İçerik Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi’nin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırma
Kendini topluluk önünde ifade edebilme becerisi kazandırma
Yazılı anlatım becerilerini geliştirme.
Metin çözümleme yöntemlerini geliştirme.
Öğretim Yöntemleri anlatma, soru-cevap, uygulama, inceleme ve sunum
Kaynaklar Kaynaklar ve İleri Okumalar:
Çelik, Neslihan (2018), “Türk Dili Tarihi”, İnsanlığın Serüveni Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimine, (Ed.: Ahmet Taşağıl – Aykut Kar), İstanbul: İstek Yayınları, s. 375-389.
Ercilasun, Ahmet Bican (2015), Türk Dili Tarihi/Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla, Ankara: Akçağ Yayınevi.
Ergin, Muharrem (2016), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi.
Türkçe Sözlük – TDK Yayınları
Yazım Kılavuzu - TDK Yayınları


Okuma Kitapları

ARA SINAV: ÖYKÜ (Bir kitap seçiniz.)

Sabahattin Ali – Bütün Öyküleri I-II (YKY)
Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri (İnkılâp Yay.)
Haldun Taner – Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu / Ayışığında “Çalışkur” (Bilgi Yay.)
Sait Faik Abasıyanık – Son Kuşlar (YKY)
Füruzan – Parasız Yatılı (YKY)
Oğuz Atay – Korkuyu Beklerken (İletişim Yay.)
Yaşar Kemal- Üç Anadolu Efsanesi (YKY)
Murathan Mungan – Cenk Hikayeleri (Metis Yay.)


FİNAL SINAVI: DENEME (Bir kitap seçiniz.)

Gündüz Vassaf – Cehenneme Övgü (İletişim Yay.)
Feyza Hepçilingirler - Türkçe “Off” (Remzi Yay.)
Haydar Ergülen – Haziran, Tekrar (Can Yay.)
Sunay Akın – Önce Çocuklar ve Kadınlar (Çınar Yay.)
Kırdığımız Oyuncaklar (Çınar Yay.)
Attila İlhan – Hangi Edebiyat (Kültür Yay.)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgi.
2 Dil, dil ve kültür, dil ve düşünce ilişkisi (Muharrem ERGİN).
3 Ana dili kavramı – “Anadili” makalesi (Doğan AKSAN).
4 Lehçe, şive ağız, argo, jargon, standart dil (ölçünlü dil/yazı dili/ortak yazı dili), edebi dil (yazılı dil) tanımları ve örnekleri.
5 Noktalama işaretleri ve genel yazım kuralları.
6 Dilekçe yazımı.
7 Öykü türü.
8 Ara Sınav
9 Dil tasnifleri (Yapıları bakımından diller - Kaynakları bakımından diller).
10 Türkçenin tarihsel gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler.
11 Türkçenin ses özellikleri.
12 Kalıplaşmış anlatımlar, dil yanlışları.
13 Deneme türü.
14 Genel değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 1010
Ödevler 0 1010
Sunum 0 1010
Sunum 0 1010
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 30
Diğer 0 10
Diğer 0 10
Toplam 0 4120
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 28 392
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 396
Toplam İş Yükü / 25 15,84
Dersin AKTS Kredisi 16
Scroll to Top