Matematik Lisans Programı

Doğrusal Cebir I(MAT261)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT261 Doğrusal Cebir I 3 5 0 0 5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Meral TOSUN mtosun@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğrusal cebirin temellerini öğretmek
İçerik Reel sayılar, Karmaşık sayılar, Vektör uzayları, Sonlu boyutlu vektör uzayları, Taban, Boyut, Direct toplam, Doğrusal dönüşümler, Matrisler, Taban dönüşümü, Satır-sütun uzayları,
Dersin Öğrenme Çıktıları - Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak (Vektör uzayları, Doğrusal fonksiyonlar, Matris ve Determinant) ve bu bilgiler yardımıyla hesaplamalar yapabilmek.
- Doğrusal cebir'deki bazı temel ispatları yapabilmek.
- Doğrusal cebirdeki bazı teorik problemleri analiz etmek ve çözmek
Öğretim Yöntemleri Sınav
Sözlü
Ödev
Kaynaklar Axler, Sheldon J, Linear Algebra Done Right.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Cisim
2 Vektör uzayı-Alt vektör uzayı
3 Taban-Boyut
4 Direct toplam
5 Lineer Dönüşümler-Çekirdek-Görüntü
6 Matrisler
7 Baz değişimi
8 Tersinir matris-Temel (elemanter) matrisler
9 Lineer denklem sistemleri
10 Satır-Sütun uzayları- Rank - Rank Teoremi
11 Permutasyon-determinant
12 Kofaktör-Cramer kuralı
13 Gauss pivot yöntemi
14 Determinant hesabı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 5
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 16 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 21 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 70 14 980
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 15 90 1350
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 14 28
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 4 8
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 2384
Toplam İş Yükü / 25 95,36
Dersin AKTS Kredisi 95
Scroll to Top