Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Elektromanyetik Dalgalar(INF204)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF204 Elektromanyetik Dalgalar 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin II. yarıyılda edinmiş oldukları temel elektromanyetizma bilgilerinin, maddesel ortamda elektromanyetizma ve Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalga ve ışıma gibi kavramlarla geliştirilmesi.
İçerik 1. Elektromanyetizma hatırlatma
2. Maxwell Denklemleri
3. Dalga Denklemi
4. Elektromanyetik Dalgalar
5. Elektromanyetik Enerji
6. Maddesel ortamda elektromanyetik alan; maddesel ortamda Maxwell Denklemleri
7. Doğrusal davranışlı maddesel ortamda sinüzoidal düzlem elektromanyetik dalgalar
8. Yansıma ve kırılma
9. Kılavuzlanmış dalga
10. Elektromanyetik Dalgaların ışıması
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Elektromanyetizma ve Elektromanyetik Dalgalar konularında temel bilgilerin kazanımı.
2. Bu konularda yaklaşım ve yöntem geliştirme becerisi
3. Elektromanyetizma ve Elektromanyetik Dalgaların günlük ve mesleki yaşama dair uygulamalarının kavranması ve geliştirilmesi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths
2. Electromagnétisme 2, Jean-Pierre Faroux, Jacques Renault
3. Magnétisme et Ondes, Jean-Marc Poitevin
4. Equations de Maxwell, Ondes Electromagnétiques, Michel Hulin, Nicole Hulin, Denise Perrin
5. Electromagnétisme et Optique, Notes de cours de Jean-Michel Courty
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yardımcı matematik
2 Yardımcı matematik
3 Elektromanyetizma hatırlatma
4 Maxwell Denklemleri
5 Dalga Denklemi
6 Elektromanyetik Dalgalar
7 Elektromanyetik Enerji
8 Ara Sınav
9 Poynting Vektörü
10 Maddesel ortamda elektromanyetik alan; maddesel ortamda Maxwell Denklemleri
11 Doğrusal davranışlı maddesel ortamda sinüzoidal düzlem elektromanyetik dalgalar
12 Sınır koşulları
13 Yansıma ve kırılma
14 Kılavuzlanmış dalga
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 82
Toplam İş Yükü / 25 3,28
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top