Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Türkçe II(CNT105)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT105 Türkçe II 2 0 2 0 1 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Selma ZORALİOĞLU slmzoralioglu08@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, Türkçenin geçmişini ve özelliklerini bilmesi, dili doğru ve etkili kullanabilmesi ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesi mezun olduktan sonra başarılı bir kariyere sahip olmaları için çok önemli katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
- Yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek,
- Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi bilimsel düzeyde doğru ve güzel kullanabilmek,
- Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek;
- Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
İçerik 1. Düşünce Yazılarının Temel Özellikleri
2. Makale, fıkra yazımı
3. Cümlenin Öğeleri - Tartışma türü
4. Özgeçmiş hazırlama yöntemleri
5. Anlama dayalı dil yanlışları- Tiyatro türü
6. Dilbilgisine dayalı dil yanlışları
7. Nitelikli Hazırlıksız Konuşma
8. Ara sınav
9. Bilimsel bir yazı hazırlama teknikleri
10. Nitelikli Hazırlıklı Konuşma
11. Uygulamalar
12. Düşünce yazıları örnekleri
13. Bilimsel Dosya Hazırlama Teknikleri
14. Türk ve Dünya Edebiyatından seçilmiş örneklerin değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Metin çözümleme yöntemlerini geliştirebilir ve etkili biçimde kullanabilir.
2. Bilimsel proje yöntemlerini benimseyip uygulayabilir.
3. Kişisel ve toplumsal gelişme bakımından kendi dilini doğru ve etkili kullanabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Atatürk, M.K, “Nutuk”.
2. Banguoğlu, T., “Türkçenin Grameri”, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
3. Buckley, R., “Topluluk Önünde Konuşma”, Sistem Yayıncılık, Mayıs, 2001.
4. Ergin, M., “Üniversitler İçin Türk Dili”, Bayrak Yayınları, 2002.
5. Karaalioğlu, S.K., “Kompozisyon Sanatı”, İstanbul, Ocak 1999.
6. Karahan, L., “Türkçede Söz Dizimi”, Akçağ Yayınları, 1999.
7. Kudret, C., “Örneklerle Edebiyat Bilgileri”, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980.
8. Moran, B., “Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış”, c. 1, 2, 3, İletşim Yayınları, 1983-1994.
9. Özdemir, E., “Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı”, Remzi Kitabevi, Ocak 1999.
10. Özen, M.N., “Yazmak Sanatı ve Kompozisyona Giriş”, İstanbul, 1971.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Düşünce Yazılarının Temel Özellikleri
2 Makale, fıkra yazımı
3 Cümlenin Öğeleri - Tartışma türü
4 Özgeçmiş hazırlama yöntemleri
5 Anlama dayalı dil yanlışları- Tiyatro türü
6 Dilbilgisine dayalı dil yanlışları - Mektup ve günlük türleri
7 Nitelikli Hazırlıksız Konuşma
8 Ara Sınav
9 Bilimsel bir yazı hazırlama teknikleri
10 Nitelikli Hazırlıklı Konuşma
11 Uygulamalar
12 Düşünce yazıları örnekleri
13 Bilimsel Dosya Hazırlama Teknikleri
14 Türk ve Dünya Edebiyatından seçilmiş örneklerin değerlendirilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 1 7
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 25 2,40
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top