Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Göç(RI313)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI313 Uluslararası Göç 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Beyza ÇAĞATAY TEKİN btekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uluslararası Göç olgusunu Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde ele almaktır. Bu amaçla ders kapsamında öncelikle göç teorileri incelenecektir. Derste ayrıca, emek göçü başta olmak üzere farklı göç hareketleri, sığınma politikaları ve mülteci hukuku, güvenlik ve uluslararası göç ilişkisi, etnik farklılıklar, çokkültürlülük, ve ırkçılık tartışmalarıyla, Avrupa Birliği göç politikaları, Mülteci Krizi ve Türkiye'nin uluslararası göç ve sığınma politikaları incelenecektir.
İçerik Ders akışında açıklanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çağdaş Göçler ve Uluslararası göç alanında gözlemlenen Genel Eğilimleri değerlendirebilmek
2) Göç sürecinin açıklanmasındaki farklı teorik yaklaşımları karşılaştırabilmek
3) 1945 sonrasındaki Avrupa'ya olan emek göçünü değerlendirebilmek
4) Farklı Entegrasyon modellerini karşılaştırabilmek
5) Avrupa Birliği Göç Politikaları’nda gözlenen dönüşümü analiz edebilmek
6) Türkiye’nin Göç Politikasını değerlendirebilmek
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, haftalık okumalar etrafında sınıf içi tartışmalar ve öğrenci sunumları
.
Kaynaklar Abadan-Unat, Nermin. (2006). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Cassarino, J. (2010) (ed.). Unbalanced Reciprocities: Cooperation on Readmission in the EuroMediterranean Area, Washington, The Middle East Institute.
Castles, Stephen & Miller, Mark J. (2003). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
Fiddian-Qasmiyeh, E., Loescher, G., Long, K. & Sigona, N. eds., (2014). The Oxford handbook of refugee and forced migration studies. OUP Oxford.
İçduygu, Ahmet. (2015). Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead. Transatlantic Council on Migration. Migration Policy Institute.
İçduygu, Ahmet & Kirişçi, K. (2009). Land of Diverse Migrations: Challanges of Emigration and Immigration in Turkey. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Piché, Victor (éd.) (2013). Les théories de la migration. Paris: INED
Rosenblum, M.R. & Tichenor, D.J. eds., (2012). The Oxford handbook of the politics of international migration. Oxford University Press.
Wihtol de Wenden, Catherine. (2017). La question migratoire au XXIe siècle: Migrants, réfugiés et relations internationals. Paris: Les Presses de Sciences Po.
Wihtol de Wenden, Catherine. (2016). Migrations, une nouvelle donne, , Paris, FMSH, Éditions, 2016
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş: Dersin içeriğinin ve amaçlarının açıklanması
2 Çağdaş Göçler ve Genel Eğilimler
3 Göç sürecinin açıklanmasında farklı teorik yaklaşımlar
4 Mülteciler ve Sığınmacılar
5 Türkiye’nin Göç Politikası I
6 Türkiye’nin Göç Politikası II
7 Vize Sınavı
8 Avrupa Birliği Göç Politikaları
9 Mülteci Krizi
10 Göç ve Entegrasyon Politikaları
11 Geleneksel Göç Ülkeleri
12 Göç ve Kalkınma
13 Sınır Duvarları
14 Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 2 3 6
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 11 11
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top