Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Doğu ve Güney Asya Etütleri(RI315)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI315 Doğu ve Güney Asya Etütleri 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Asya kıtasındaki jeopolitik ilişkileri Uluslararası İlişkiler disiplininin analitik araçlarını kullanarak incelemektir. Kıtadaki temel güçlerin iç siyasal yapıları, karar alma süreçleri, dış politika tercihleri ve strateji, birbirleriyle ve Asya kıtası dışındaki büyük güçlerle olan ilişkileri ayrı ayrı etüt edilmektedir. Bu kapsamda, kıtadaki temel anlaşmazlık ve çatışma konuları, ayrıca işbirliği alanları ele alınacaktır. Ders kapsamında öncelikle Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci,
1. Asya kıtasındaki jeopolitik dengeleri kavramış,
2. Bölgesel oyuncuların tarihi arka planı ve güncel dış politikaları hakkında bilgi sahibi olmuş, ve
3. Asya kıtasındaki gelişmelerin küresel güçler dengesi için anlamını öğrenmiş olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesinin sunumları, Soru-Cevap, Katılımcı Tartışma
Kaynaklar ATHWAL, Amardeep. China-India Relations, Routledge, 2007.
AYRES, Alyssa. Power Realignments in Asia, Sage, 2009.
DEDEOĞLU, Beril. Değişen Dünyada Yeni Dengeler, İlgi-Kültür, 2008.
FRANÇOIS, Joseph. National Strategies for Regional Integration, ADB, 2009.
GANGULY, Sumit. Understanding Contemporary India, Lynne Rienner Publishers, 2003.
HELPER, Claude. La dénucléarisation de l’Inde. L’Harmattan, 2010.
KILIÇKAP, Tolga Barış. Hindistan: Bölgesel Güçten Küresel Güce, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007.
LAMBERT, Denis. Géopolitique de la Chine, Ellipses, 2009.
LI, Hak Yin. China, India, Russia : Cooperation and Construction, HKBU, 2009.
JAFFRELOT, Christophe. L’Inde comtemporaine, Fayard, Paris, 2006.
JAIN, B. N., Global Power: India’s Foreign Policy, Lexington Books, 2008.
JOYAUX, François. La politique extérieure de la Chine populaire, PUF, 1993.
OLDENBURG, Philip. India, Pakistan and Democracy, Routledge, 2011.
RANA, Kishan. Asian Diplomacy, WWCP, 2009.
SEO, Ick-Jin. La Corée du Sud: Une analyse historique, L’Harmattan, 2000.
SERRA, Régine. Asie orientale, Documentation française, 2003.
SINGH, Aakash. Indian Political Thought, Routledge, 2010.
SÖNMEZOĞLU, Faruk. Uluslararası İlişkilerde Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, Der, 1998.
STEIN, Burton. A History of India, Blackwell, Oxford, 1998.
ZHAO, Suisheng. Chinese Foreign Policy, M. E. Sharpe, 2004.
ZHENG, Yongnian. China and International Relations, Routledge, 2010.
ZINS, Max-Jean. Inde : un destin démocratique, Documentation française, 1999.
WISNER, Frank. New Priorities in South Asia, CFR, 2003.
WOLF, Charles. China and India: a comparative assessment, RAND, 2011.
WOLPERT, Stanley. A New History of India, Oxford University Press, 2000.
ROTERMUND, Hartmut. L’Asie orientale et méridionale, PUF, 1999.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Hindistan: Tarihi arka plan; siyasal ve ekonomik şartlar
3 Hindistan: Dış Politika ve Güvenlik Stratejileri
4 Pakistan: Siyasal ve Diplomatik Sorunlar
5 Çin: Siyasal ve Ekonomik Şartlar
6 Çin: Dış Politika ve Stratejik Düşünce
7 Vize
8 Japonya: Dış Politika ve Güvenlik Stratejileri
9 Kore Yarımadası: Bölünmüşlük ve Nükleer Kriz
10 Güneydoğu Asya: Siyasal, Ekonomik Şartlar ve Güvenlik Sorunları
11 Güneydoğu Asya: Bölgesel Bütünleşme (ASEAN)
12 Asya Kıtası'nda Siyasal ve Ekonomik İşbirlikleri
13 Asya-Pasifik Bölgesi'nin Geleceği
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 19 19
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top