Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Küresel Politika(RI301)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI301 Küresel Politika 5 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Menent SAVAŞ CAZALA menento@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iki senelik lisans eğitiminde alınan temel bilgilerin üçüncü sınıfta uluslararası ilişkiler disiplinine özel olgu ve kavramlar üzerinden ele alınıp, öğrenciye mesleki formasyon verilmesidir.
İçerik Öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplinine dair temel kavramları öğrenmeleri, bunun yanında da dış politika analizine giriş yapılması hedeflenmektedir. Temel kavramların ardından uluslararası politikada süreklilikler ve değişimler sorunsalı üzerinden çeşitli uluslararası sorunlar ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste başarılı olan öğrenci altıncı dönemde Uluslararası İlişkiler Kuramları ve yedinci yarıyıldaki Küresel Siyaset Sorunları derslerine gerekli olan alt yapıyı kazanır. uluslararası politikada olan gelişmeleri akademik ve bilimsel düzeyde lisans düzeyinde tartışma becerisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesinin teorik ve pratik uygulamaları bir arada yürüttüğü ve aynı zamanda, uluslararası politika analizinde dair analizlerde filmlerin yardımcı materyal olarak kullanıldığı bir yöntem benimsenmiştir.
Kaynaklar Paul Viotti, Mark Kauppi, International Relations and World Politics, 5. Edition, Pearson, 2013.

Paul Viotti, Mark Kauppi, Uluslararasi Iliskiler ve Dünya Siyaseti, Nobel, Ankara, 2014.

John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Gobalization of World Politics, 6. Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Istanbul, Filiz Kitabevi, 2012.

Pierre de Senarclens, La Politique Internationale, Paris, Armand Colin, 1995.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders tanıtımı / Uluslararası Politikada sorunlar ve sorular
2 Güç Kavramı/ Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Amaçları
3 Anarşi Kavramı ve Analiz düzeyi
4 Devlet ve Egemenlik
5 Ulusal Çıkar
6 Dış Politikada Baskı Grupları, Kamu Oyu ve Medyanın Rolü
7 Güvenlik İkilemi / Silahlanmanın kontrolü
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Politikada Süreklilik ve Değişim / Uluslararası Terörizm
10 Uluslararası Politikada Süreklilik ve Değişim / Küreselleşmenin sorunları
11 Uluslararası Politikada Süreklilik ve Değişim / Dünyada Eşitsizlik, Artan Nüfus ve Demografi
12 Uluslararası Politikada Süreklilik ve Değişim / Cinsiyet sorunları
13 Uluslararası Politikada Süreklilik ve Değişim / Uluslararası sistemin yapısı
14 Tartışma: Robert Jervis, Francis Gavin, Joshua Rovner, Diane Labrosse, Chaos In The Liberal Order. The Trump Presidency and International Politics in the Twentyfirst Century, Columbia University Press, New York, 2018.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 10 3 30
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top