Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler(RI221)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 3 3 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yeliz KULALI MARTIN ykulali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin dünyadaki çeşitli siyasal sistemleri ülke etütleri çalışmaları ile birlikte öğrenmesi amaçlanır.
İçerik Karşılaştırmalı Siyaset Alanı – Kökenleri ve Gelişimi
Kuramsal Yaklaşımlar
Siyasal Partiler – Parti Sistemleri
Seçimler – Seçim Sistemleri
Ülke etütleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci karşılaştırmalı siyaset alanında genel bilgiye sahip olur.
Öğrenci ülke etütleri ışığında dünyadaki çeşitli siyasal sistemler arasında karşılaştırmalı analiz yapabilir.
Öğretim Yöntemleri 3 saatlik 14 hafta ders
kitap - makale arşivi
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Karşılaştırmalı Siyaset Alanı – Kökenleri ve Gelişimi
2 Kuramsal Yaklaşımlar
3 Siyasal Partiler – Parti Sistemleri
4 Seçimler – Seçim Sistemleri
5 ÜLKE ETÜDÜ
6 ÜLKE ETÜDÜ
7 Vize sınavı
8 ÜLKE ETÜDÜ
9 ÜLKE ETÜDÜ
10 ÜLKE ETÜDÜ
11 ÜLKE ETÜDÜ
12 ÜLKE ETÜDÜ
13 ÜLKE ETÜDÜ
14 Genel Analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 7 21
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top