İşletme Lisans Programı

Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular(G465)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G465 Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular 5 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular dersi temel finans ve muhasebe derslerinde ayrıntılı olarak açıklanmayan çeşitli konuları, iş dünyası ve sektördeki uzman kişiler tarafından verilen konferanslar aracılığıyla tanıtır. Bu ders öğrencilerin muhasebe ve finans alanında sıkça tartışılan konuları uygulayıcılardan dinleyerek anlamalarını ve onlarla tartışmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
İçerik 1. Ders: Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konulara Giriş
2. Ders: Sermaye Piyasaları ve Borsalar
Konuk konuşmacı: Sudi Aydemir
3. Ders: Borsa İstanbul Endeksleri, Teorik Fiyat Hesaplamaları, BİST Pay Endeksleri ve BIST-KYD
Endeksleri
Konuk konuşmacı: Hakkı Akdaş, Kıdemli Denetçi
Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu
4. Ders: Proje Finansmanı
Konuk konuşmacı: Mehmet Göçmen
5. Ders: UFRS 9 Kapsamında Beklenen Kredi Zararları Modeli
Konuk konuşmacı: Ali Akpelvan, Bankalar Yeminli Murakıbı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
6. Ders: Holdinglerde Finans Yönetimi
Konuk konuşmacı: Hakan Öge, Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Bozlu Holding
7. Ders: Piyasa Gözetimi, Bilgi Suistimali, İşlem Bazlı/Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı
Konuk konuşmacı: Hakkı Akdaş, Kıdemli Denetçi
Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu
8. Ders: Satın Almalar ve Birleşmeler
Konuk konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul, Ekonomi Bölüm Başkanı ve TTO Müdürü
İstinye Üniversitesi
9. Ders: Girişim Finansmanı
10. Ders: Sermaye Yapısı
11. Ders: Sermaye Yapısı
12. Ders: Temettü Politikaları
13. Ders: Proje Finansmanı
14. Ders: Ticaretin Finansmanı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilenleri yapabilir:
1. Muhasebe ve finansmanda özellikli konuları anlama.
2. Satın alma ve birleşmelerin temel mantığını, değerlemesini ve satın alma ve birleşmelerden korunma yöntemlerini kavrama.
3. Üst düzey yöneticilerin ücret paketleri ve şirketlerin politik bağlantıları hakkında bilgi sahibi olma
4. Sermaye yapısı ve temettü kararlarını teorik ve pratik açılardan analiz edebilme.
5. Proje finansmanı ve ticaretin finansmanı gibi uygulamalı finansman yöntemlerini anlayabilme.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar • Jensen, M. C., and W. H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.
• Jensen, M. C., 1986, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review 76, 323-329.
• Betton, S., E. Eckbo, R. Thompson and K. Thorburn, 2014, Merger Negotiations with Stock Market Feedback, Journal of Finance, The Journal of Finance 69, 1705–1745.
• Denis, David J. "Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence." Journal of Corporate Finance 10, no. 2 (2004): 301-326.
Hafta 10-11:
• Miller, Merton H. 1988. "The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years." Journal of Economic Perspectives, 2, pp. 99-120.
• M. R. Roberts and A. Sufi, 2009, "Control Rights and Capital Structure: An Empirical Investigation, Journal of Finance, 64, pp. 1657-1695.
• Von Eije, H., and WL Megginson, “Dividends and share repurchases in the European Union”, Journal of Financial Economics 89, pp. 347-374.
• Overview book: by DeAngelo, H., L. DeAngelo, D. Skinner, 2008, Corporate Payout Policy, Foundations and Trends in Finance Vol. 3 (2-3), 95-287
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konulara Giriş
2 Sermaye Piyasaları ve Borsalar Konuk konuşmacı: Sudi Aydemir
3 Borsa İstanbul Endeksleri, Teorik Fiyat Hesaplamaları, BİST Pay Endeksleri ve BIST-KYD Endeksleri Konuk konuşmacı: Hakkı Akdaş, Kıdemli Denetçi Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu
4 Proje Finansmanı Konuk konuşmacı: Mehmet Göçmen
5 UFRS 9 Kapsamında Beklenen Kredi Zararları Modeli Konuk konuşmacı: Ali Akpelvan, Bankalar Yeminli Murakıbı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
6 Holdinglerde Finans Yönetimi Konuk konuşmacı: Hakan Öge, Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bozlu Holding
7 Piyasa Gözetimi, Bilgi Suistimali, İşlem Bazlı/Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Konuk konuşmacı: Hakkı Akdaş, Kıdemli Denetçi Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu
8 Satın Almalar ve Birleşmeler Konuk konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul, Ekonomi Bölüm Başkanı ve TTO Müdürü İstinye Üniversitesi
9 Girişim Finansmanı
10 Sermaye Yapısı – I
11 Sermaye Yapısı – II
12 Temettü Politikaları
13 Proje Finansmanı
14 Ticaretin Finansmanı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 11 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 1 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Diğer 10 40
Toplam 13 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 17 17
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top