Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(ATA101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem İLBAN ozlemilban@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ATA 101

ATA 101 dersi Sultan III. Selim devriden I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Dersin amacı yukarıda sözü edilen zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun her alanda yaşadığı değişim ve bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü anlamaya çalışmaktır. Bahsedilen dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumundaki etki ve sonuçları tartışılacaktır.
İçerik 1. III. Selim ve Nizam-ı Cedid
2. II. Mahmud Devri
3. Tanzimat ve sonrası
4. II. Abdülhamid devri
5. İttihat ve Terakki
6. Balkan Savaşları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu ve global aktörler arasındaki ilişkileri kavrar. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda her alanda başlayan değişim ve modernleşmenin dinamiklerini dönemin uluslararası gündemine bağlı olarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Stanford J. Shaw - Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt II, E Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, 2000
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009
François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 16. yy’dan 18yy’a Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Durumu
2 III. Selim Devri
3 III. Selim ve II. Mahmud Devri
4 II. Mahmud Devri
5 Tanzimat ve Sonrası
6 Tanzimat ve Sonrası
7 Tanzimat ve Sonrası
8 II. Abdülhamid Devri
9 II. Abdülhamid Devri
10 İttihat ve Terakki
11 İttihat ve Terakki
12 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
13 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
14 I. Dünya Savaşı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 2 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top